Kan du kräva skadestånd för att du halkat på en isfläck som berott på att en samfällighet inte tagit nödvändiga åtgärder?

FRÅGA
Min granne halkade på en isfläck på parkeringen som inte var halkbekämpad och skadade höften så illa att ambulans fick tillkallas för färd till Sjukhus, där det konstaterades en fraktur på höften med operation och lång vistelse på sjukhuset.Det är en samfällighet som har ansvar för underhållet på parkeringen och det har påtalats vid flera tillfällen att den inte sköts vid just halka och snöröjning.Kan min granne begära ersättning för den skedda olycka av samfälligheten, det finns också dokumenterade foton av hur parkeringen såg ut vid olyckstillfället.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan vi konstatera att den skadade höften klassificeras som en personskada och är enligt 2:1 SkL berättigad till skadestånd. Det krävs uppsåt eller vårdslöshet för att den som orsakat skadan ska anses ansvarig. Eftersom samfälligheten antagligen inte uppsåtligen orsakat skadan blir frågan främst om samfälligheten agerat vårdslöst. Denna vårdslöshet kan uppkomma genom aktiv handling men även som i detta fall genom passivitet, alltså underlåtenhet att inte göra något. Eftersom du anger att samfälligheten har ansvar för parkeringen förutsätter jag att så är fallet och därmed kan samfälligheten bli ansvariga för skada som uppkommer genom underlåtenhet.

Vid bedömningen kring vårdslösheten bör det nämnas att grannen måste bevisa denna vårdslöshet. Bilderna ni tagit kan användas som bevis för detta. Domstolar brukar göra en så kallad "fri culpabedömning" för att komma fram till om någon varit vårdslös eller inte. Den fria culpabedömningen görs utifrån en sammanlagt bedömning av följande punkter:

- Risken för skada

- Den sannolika skadans storlek

- Kostnad för att undvika skadan

- Skadevållarens insikt

Risken för skada bör anses vara hög då det är väldigt lätt att halka på is. Vidare bör den sannolika skadans storlek också vara stor eftersom man kan få omfattande skador av att halka på en parkering. Eftersom du angett att ni har informerat samfälligheten bör samfälligheten dels haft insikt om risken samt kunnat ta nödvändiga åtgärder för att undvika risken. Kostnader för att förebygga skadan kan inte varit särskilt höga. Med en sammanlagt bedömning av de fyra punkterna och med de omständigheterna som du angivit bör samfälligheten anses varit vårdslöst genom att underlåta att ta nödvändiga åtgärder för parkeringen.

Enligt 5:1 SkL har din granne rätt till ersättning för bl.a. sjukvårdskostnader och inkomstbortfall.

Din granne borde i första hand ta kontakt med samfälligheten och kräva skadestånd från samfälligheten direkt. Om det inte går kan din granne utfärda en stämningsansökan till tingsrätten vilket våra jurister kan hjälpa till med via vår hemsida.

Vänligen,

Civan Öztürk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (98481)