FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal28/02/2020

Kan dold samäganderätt finnas för egendom som köpts på avbetalning?

Hej

Jag och min sambo fick erbjudande av min far att välja en ny volvobil som han hade möjlighet till att köpa med stor rabatt. Bilen ägs av honom och vi har betalt honom månadsvis för avbetalning enligt upplagt billån. Jag och min sambo har nyttjat bilen gemensamt.

Nu har jag och min sambo separerat. Kan hon hävda dold sammäganderätt till bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör samäganderätt vilket aktualiserar samäganderättslagen och principen om dold samäganderätt. Sambolagen blir inte aktuell eftersom att fordon inte utgör samboegendom. Jag tolkar din fråga som att ni har ett avbetalningsupplägg med din far och att du därmed står som ägare till bilen utåt sett.

Hur ser ägandet ut?

Det är som sagt du som står som ägare till bilen utåt sett. Detta innebär dock inte att din sambo inte är ägare till bilen. I rättspraxis har principen om dold samäganderätt etablerats, vilket innebär att det finns ännu en ägare till egendomen. Den dolda samäganderätten blir aktuell om tre krav är uppfyllda:

1) Egendomen köps för gemensamt bruk,
2) Den dolda ägaren har bidragit ekonomiskt, och
3) Parterna avsåg att äga egendomen gemensamt.

Om dessa krav har uppfyllts i ert fall, anses din sambo vara dold ägare till bilen trots att det är du som står på bilen. Värt att nämna är att det ofta anses att det tredje kravet är uppfyllt om de två första kraven är uppfyllda.

Du har nämnt att ni har betalat din far månadsvis. Din sambo har alltså åtminstone bidragit ekonomiskt vilket stärker hennes möjlighet att hävda dold samäganderätt.

Vem har rätt till bilen?

Om det klarläggs att både du och din sambo är ägare till bilen, blir samäganderättslagen aktuell. Enligt 2 § samäganderättslagen förutsätter varje förfogande över det samägda godset enighet mellan delägarna. Ni ska alltså vara eniga kring hur ni ska förfoga över den. Kan ni inte enas kring förfogandet kan ni hos tingsrätten ansöka om en god man som omhändertar bilen fram till att ni kommer fram till en överenskommelse (3 § samäganderättslagen).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?