Kan dödsbodelägare bli betalningsskyldig för skulder som finns i ett dödsbo?

FRÅGA
Om summan vi betalat in till skattemyndigheten efter en bostadsförsäljning i ett dödsbo inte skulle räcka och det inte finns fler tillgångar kvar i dödsboet efter arvskiftet, blir dödsbodelägarna då betalningsskyldiga.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga kommer Konkurslagen att bli aktuell!

Dödsbodelägare kan inte bli betalningsskyldig

Om det skulle vara så att tillgångarna i dödsboet inte räcker för att täcka skulderna är det möjligt att ansöka om att dödsboet försätts i konkurs. Dödsboet är en självständig juridisk person. En juridisk person kan ha skulder och tillgångar. Genom att dödsboet försätts i konkurs avslutas dödsboet och det innebär att du som dödsbodelägare inte blir betalningsskyldig.

Tingsrätten bestämmer om dödsboet ska försättas i konkurs

För att kunna försätta dödsboet i konkurs ska du som dödsbodelägare göra en skriftlig ansökan till Tingsrätten och det skriftliga dokumentet ska vara undertecknad av dig och samtliga dödsbodelägare, 2 kap. 1 § första stycket Konkurslag.

Tingsrätten kräver även att bouppteckning efter den döde ska bifogas i samband med ansökan om att försätta dödsboet i konkurs. Om bouppteckningen har registrerats kräver tingsrätten även bevis, 2 kap. 3 § andra stycket Konkurslag.

Tingsrätten prövar ärendet genast om samtliga dödsbodelägare är delaktiga, men om inte alla dödsbodelägare är delaktiga gör tingsrätten prövningen vid en förhandling, 2 kap. 14 § Konkurslag.

Återbetalningsskyldighet för dödsbodelägare

Dock, om det skulle vara så att ni har hunnit dela upp tillgångarna mellan er (arvsskifte) och det visar sig sedan att bostadsförsäljningen inte täckte alla skulder, ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker de skulder som finns.

Sammanfattningsvis innebär det att du som dödsbodelägare är inte betalningsskyldig om tillgångarna i ett dödsbo inte räcker för att täcka skulderna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Är det något ytterligare som du undrar kan Lawlines bästa jurister hjälpa dig!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91307)