​Kan det vara straffbart att uttala sig på nätet om att en sida visar felaktig information?

FRÅGA
Om jag anklagar en sk nättidningen att dom ljuger om svensk historia och tillåter att visa artiklar på nätet där andra artiklar påstår att det författaren skriver är sanningen inte är sant? Är det straffbart
SVAR

Hej, och tack så mycket för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår din frågeställning rätt så undrar du om man kan bli straffad på grund av att man skriver på nätet att en källa sprider en felaktig information. Detta kommer även vara utgångspunkten när jag besvarar din fråga.

I Sverige har vi en fri rätt att uttrycka de tankar och åsikter som vi själva kan tänkas ha, just för att främja ett fritt meningsutbyte. Detta gäller också allt det som du skriver eftersom man så långt som möjligt vill främja att alla kan och vill uttrycka sina åsikter (2 kap. 1 § regeringsformen och 1 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen).

Denna rätt är dock långt ifrån heltäckande. Genom stöd i lag får staten lov att lagstifta om att ett visst uttalande skall anses straffbart och olagligt (2 kap. 20 § regeringsformen). Dessa brott skall vara straffbara både genom tryckfrihetsförordningen och genom brottsbalken (7 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Exempel på vilka gärningar som kan bli aktuella i ditt fall är följande:

Olaga hot: Vilket innebär att du skulle hota någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnad att skapa allvarlig rädsla hos den som blir hotad (7 kap. 2 § Tryckfrihetsförordningen och 4 kap. 5 § Brottsbalken).

Förtal: Det kan också vara på grund av förtal som uttalandet kan ses brottsligt. Det handlar om ifall någon genom text utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är till syfte att skapa missaktning för den utsatta personen. Däremot så kan man inte dömas till förtal om uppgifterna som man har lämnat om personen kan anses vara försvarliga och man påvisar att informationen som man anger är sann (7 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § Brottsbalken).

Förolämpning: Detta innebär att någon beskyller en annan person eller riktar ett nedsättande uttalande eller på något sätt använder ett förödmjukande beteende mot någon annan för att kränka dennes självkänsla eller värdighet. Att förolämpa en person på detta sätt kan också vara brottsligt (7 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 3 § Brottsbalken).

Om än lite information så finns det inte något i din fråga som pekar på att du skulle begått någon av de gärningar som jag nämnt ovan och inte heller någon annan brottslig gärning enligt tryckfrihetsförordningen (7 kap Tryckfrihetsförordningen).

Jag hoppas nu att du känner att du har fått svar på din fråga och att jag har kunnat stilla din fundersamhet en aning. Har du fler frågor så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84339)