Kan det vara fel i varan om elbilen inte har den räckvidd som utlovats?

2021-12-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej Jag har köpt en ny elbil 23 Desember 2021som skulle batteriet ge räckvidd 240 km,men i verkligheten har kunnat köra knappt 110 km o sen tog batteriet slut,försäljare har inte meddelat mig tillräckligt bra info ang hur man ska köra o vilka funktioner ska man använda o vädret kan påverka räckvidden,så det var påtaglig bristande info.Frågan nu har jag rätt att lämna bilen ell åtminstone bytta bilen till en större batteri med tanke på att bilen är mindre än 2 veckor gammal ?MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan byta bilen eller få ett bättre batteri används Konsumentköplagen. Köplagen är tillämplig eftersom du har köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare (KköpL 1 §). Eftersom du beskriver att bilen köptes "ny" så utgår jag i mitt svar från att detta inte gäller en begagnad bil.

Utgör problemet med batteriet fel i varan?

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (KköpL 16 §). Om det i avtalet om köpet utlovats att bilen kan köra en viss räckvidd och detta ej stämmer är detta alltså inte i överensstämmelse med avtalet. Bilen ska även stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren hänvisat till. Bilen kan därför vara att anse som felaktig eftersom den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (KköpL 16 §). Dessutom kan fel föreligga på grunden att bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen (KköpL 19 §).

Du borde reklamera bilen

För att du ska kunna åberopa detta fel måste du reklamera felet till säljaren. Detta innebär att du ska lämna meddelande till säljaren om att varan är felaktig inom en skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som lämnas inom två månader från det att felet upptäckts är alltid inom skälig tid (KköpL 23 §). Eftersom det var två veckor sedan som du köpte den så är du alltså inom denna tidsfrist.

Reklamation kan inte ske när det gått mer än tre år sedan du tog emot bilen, om inte längre tid avtalats (KköpL 23 §).

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Eftersom bilen förmodligen, utifrån den information jag bedömt, är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder. De påföljder som kan bli aktuella är omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (KköpL 22 §). Du beskriver att du skulle vilja antingen lämna tillbaka bilen eller byta till ett annat batteri, så jag ska utgå från dessa möjligheter i beskrivningen

Du kan i första hand kräva att bilhandlaren avhjälper felet utan kostnad för dig, dock ska denna påföljd endast ske om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren (KköpL 26 §). Detta kan alltså innebära att säljaren byter batteriet till ett som ger den utlovade räckvidden. Säljaren har rätt att försöka avhjälpa felet innan du gör gällande andra påföljder (KköpL 27 §). Om avhjälpande inte sker kan du kräva prisavdrag som motsvarar felet (KköpL 28 §). Alternativt kan omleverans ske, det innebär då att du får byta din bil mot en ny bil.

I sista hand kan du häva köpet. Då får du lämna tillbaka bilen och får tillbaka betalningen. Dock förutsätter hävning att felet är att anse som väsentlig (KköpL 29 §). Vad som är ett väsentligt fel är en bedömning i det enskilda fallet, men generellt kan sägas att felet ska vara allvarligt och att man bedömer i första hand om andra påföljder kan kompensera istället. Så jag rekommenderar att börja med att göra anspråk på avhjälpande eller omleverans.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1349)
2022-01-26 Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?
2022-01-26 Reklamation av köp
2022-01-25 När har man rätt att häva ett köp av en telefon?
2022-01-24 Hur går man tillväga när ett företag inte godtar en reklamation?

Alla besvarade frågor (98657)