Kan det vara brottsligt att medvetet smitta någon med en sjukdom?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt att hosta oprovocerat och medvetet på någon om syftet är att ge de COVID 19? Eller att göra det på någon för att denna ser asiatisk ut?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om spridande av sjukdomar hittas i smittskyddslagen och regler om brott hittats i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först gå igenom vilka skyldigheter en person har att förebygga smittspridning enligt smittskyddslagen, för att sedan gå vidare till frågan om det är brottsligt att hosta på någon med syfte att ge den Covid-19.

Skyldigheter enligt smittskyddslagen
Varje person har en skyldighet att förebygga smittspridning. En person är skyldig att vara uppmärksam och att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller tror att man är smittad av någon sjukdom måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen). Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen).

Varje person har alltså dessa skyldigheter enligt lag.


Kan det vara brottsligt att hosta på någon med syfte att ge den Covid-19?
Den som bryter mot de skyldigheter som gäller enligt smittskyddslagen kan begå brott. Det är flera brott som kan vara aktuella. För det första kan den som medvetet smittar en person med en sjukdom dömas för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken). Till och med grov misshandel kan vara aktuellt i vissa fall (3 kap 6 § brottsbalken).

Det finns slutligen ett brott som heter spridande av gift eller smitta som bland annat fångar in situationer där någon utsätter andra människor för allvarlig fara för liv eller hälsa (13 kap 7 § brottsbalken).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91363)