Kan det lösas billigare genom ett avtalsservitut som ger oss samma rätt till tomtsnutten, som en lagfart skulle ge?

2019-04-25 i Servitut
FRÅGA
Hej,Vi får köpa en liten bit av vår grannes tomt. Lantmäteriet tar dock minimum 40 000 kronor för att vi ska få lagfart på en tomtsnutt på knappt 100 kvm. Kan vi lösa detta billigare genom ett avtalsservitut som ger oss samma rätt till tomtsnutten, som en lagfart skulle ge?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsservitut regleras i 14 kap. jordabalken (JB). Inledningsvis kan erinras att ett avtalsservitut ger nyttjanderätt till en fastighet medan en ägarövergång sker vid ett fastighetsköp och efterföljande lagfart på tomten. Beroende på syftet med upplåtelsen av grannens tomt kan ni ansöka om inskrivning av ett avtalsservitut (läs 14 kap. 1 § JB och kommentaren till denna). (Se även lantmäteriets hemsida här). (Se här om lista över Lantmäteriets avgifter). Observera att upplåtelsen måste vara ägnad att främja en ändamålsenlig markanvändning, vilket bedöms efter objektiva grunder och inte efter parternas åsikter. Därutöver måste servitutet vara av stadgivarande betydelse för den härskande fastigheten. Ett vanligt exempel på avtalsservitut är sådan som ger rätt för en fastighet att använda en väg på annans tomt. Möjligheten att skriva ett avtalsservitut beror alltså på vad ni avser göra på grannens tomt. Det finns även formkrav om avtalsservitut vilka återfinns i 14 kap. 5 § JB. Se på lantmäteriets hemsida om blanketter för inskrivning av servitut (här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (236)
2020-02-11 Hur länge gäller ett servitut?
2020-02-11 Frågor om servitut
2020-01-30 Kan mulbetesrätt upphävas och har vi som har rätt till mulbete i sådana fall rätt till ersättning?
2019-12-19 Hur mycket hinder får man tåla som servitutshavare?

Alla besvarade frågor (77177)