FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut04/03/2020

Kan det anläggas en cykelväg över min tomt utan information till mig?

Hej!

Kan Trafikverket utan någon som helst information projektera en ny cykelväg som klyver min tomt mitt itu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då din fråga är ganska kortfattat ställd kommer mitt svar att bli något generellt och vi får prata vidare om ditt specifika ärende när jag ringer upp dig för telefonuppföljning.

Som jag tolkar det vill kommunen anlägga en cykelväg över din tomt, din undran är om så kan ske utan någon som helst information. För att kommunen ska få rätt att anlägga en cykelväg över din fastighet krävs att det upprättas ett servitut. Det finns dels möjlighet att ansöka om servitut med stöd av anläggningslagen (jfr 49 § anläggningslagen). Dock är kraven högt ställda och enligt praxis kan det vara svårt att få till stånd en gång- eller cykelväg med stöd av nämnda lag (se NJA 2014 s. 228).

Det finns däremot även möjlighet att skapa servitut med stöd av fastighetsbildningslagen (FBL). Det finns två typer av servitut; avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom ett avtal med dig som fastighetsägare, medan ett officialservitut bildas genom ett beslut efter en lantmäteriförrättning i en s.k. fastighetsreglering. Ett officialservitut kan bara upplåtas om det är av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten, dvs. kommunens fastighet (jfr 7 kap. 1 § FBL). Vid en lantmäteriförrättning ska lantmäteriet hålla sammanträde med sakägarna (vilket inkluderar dig). Vid sammanträdet ska lantmäterimyndigheten redogöra för ansökan och klargöra innebörden av vidtagna och planerade åtgärder. Sakägare och andra som enligt särskild föreskrift ska underrättas om sammanträdet ska få tillfälle att yttra sig och lägga fram utredning i frågor som behandlas vid sammanträdet (4 kap. 14 § FBL).

I ditt fall utgår jag efter hur din fråga är ställd från att det inte upprättats något avtalsservitut mellan dig och kommunen. Eftersom du undrar om det kan anläggas en cykelväg utan någon som helst information till dig tolkar jag det som att det inte heller skett någon lantmäteriförrättning. Dels skulle du blivit kallad till ett förrättningsmöte, dels skulle du vid ett beslut till din nackdel haft möjlighet att överklaga och få ärendet prövat av domstol. Finns det inget servitut eller beslut till din nackdel kan kommunen inte heller anlägga en cykelväg över din fastighet.

För uppföljning av din fråga kommer jag att ringa dig på fredag, den 6 mars, klockan 15.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”