Kan den tilltalade dömas trots att den tilltalade inte är närvarande?

FRÅGA
Jag har en kompis som jag har tjafsat/blivit ovän med. Personen är sjuk i huvudet och har när jag inte sett, eller haft koll på telefonen skickat utmanade bilder (från min telefon) till henne själv utan att jag har vetat om det. Sedan har hon tagit bort smsen från min telefon. Nu har jag blivit dömd i tingsrätten utan att jag befann mig på plats för ett brott jag inte ens har begått. Kan jag bli dömd i min utevaro?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring rättegångsbalken för vad som gäller vid rättegångar.

Om en tilltalad uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling eller inställer sig genom ombud då han eller hon har förelagts att infinna sig personligen, ska rätten i första hand pröva om målet kan avgöras, 46 kap, 15 § rättegångsbalken (RB). Villkoren som ställs för att kunna avgöra i utevaro regleras vidare i 46 kap, 15a § RB.

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening,

2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit eller håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till huvudförhandling eller

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hennes närvaro därför inte är nödvändig, 46 kap 15 a § RB.

I din situation:

Det framgår inte av din fråga vilket brott du blev dömd för, men ifall situationen vore sådana att bilderna hon skickade från din telefon till sig själv är "utmanande", verkar det mest rimligt som ett sexuellt ofredande brott. Det brottet begås exempelvis genom att någon blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag. När det gäller brottet sexuellt ofredande är det möjligt att dömas till böter eller fängelse i högst två år, 6 kap 10 § brottsbalken, BrB . Är situationen vidare att du dömdes till dagsböter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller fängelse i lägre än sex månader för detta brott är det alltså möjligt att göra detta i din utevaro. Förutsättningar för att avgöra målet i din utevaro är att du har blivit delgiven enligt delgivningslagen. Du behöver därmed överklaga domen. Det framgår av domen inom vilken tid du kan göra det.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (110)
2020-09-10 Förutsättningar för part att bedriva domstolsprocess från utlandet
2020-09-04 Varför är straffrätt offentligrättslig
2020-08-18 Vilken part står för rättegångskostnaderna i "småmål"?
2020-08-09 Går det att byta advokat mitt i en vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (85559)