Kan den svenska staten tvinga befolkningen till vaccination?

FRÅGA
Hej! Är det brottsligt för staten att tvinga sin befolkning att ta vaccinet mot COVID-19, annars väntar hårda straff i domstolen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 6 § första stycket Regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Denna rättighet får endast begränsas av riksdagen genom lag. Ett exempel på "påtvingat kroppsligt ingrepp" är just vaccination. Vi i Sverige har alltså ett skydd mot att bli tvingade till vaccination.

Utöver det regleras skyddet även i Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv i Europakonventionen. Europakonventionen är inkorporerad som svensk lag, se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Skulle en enskild medborgare anse att en grundläggande rättighet kränkts kan ett klagomål till Europadomstolen göras. Klagomålet måste då rikta sig mot Sverige som stat.

Som svar på din fråga kan befolkningen i Sverige alltså inte tvingas till vaccination men däremot kan rekommendationer ges.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97679)