Kan den som tillhandahåller ett förvaringsutrymme mot betalning förstöra egendomen som förvaras där om inte avgiften betalas i tid?

FRÅGA
Styrelsen har slängt mina cyklar. Är det tillåtet/lagligt?Jag har en andelsvecka, vecka 21 i en bostadsrättsförening betående av 6 huslängor med smålägenheter för sommarboende,. En andel består av en specifik lägenhet och vecka. Jag har varit där varje år i 29 år. Under denna tid har man kunnat ställa sin cykel under huslängorna för vinterförvaring. År 2013 beslutade styrelsen att förvaringen skulle kosta 100,-/år. Detta meddelades i föreningens informationsblad som finns tillgänglig på föreningens hemsida. Dessutom fanns en lapp i receptionen. Jag betalade 100,- /cykel och fick en platt nyckelring där namn, lägenhetsnummer och veckonummer skrevs in och fästes på cyklarna.Ingen information har funnits om detta efteråt, varken i receptionen eller i eller på hemsidan. När jag i förra veckan, vecka 21 kom dit var mina cyklar och många andra borta, Kättinglåset låg kvar, uppsågat. Det visade sej att styrelsen slängt alla cyklar som inte var märkta med förra årets märklapp. Den bestod inte av en nyckelring där namn, etc noterades utan istället av en färgad klisterlapp med för gällande år specifik färg.På förrådsdörren sitter nu en (inaktuell) lapp, ( ej märkt av ett års väder..) som säjer att 100,-/ skall betalas för vintern 2014/2015.Mina cyklar kunde definitivt inte uppfattas som skräp och var märkta med namn, lgh och -veckonummer. En av dem var en unik, specialbyggd tandemcykel. Är det möjligt att styrelsen har rätt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på vad som var avtalat mellan dig och föreningen, det vill säga vilka villkor som gällde för förvaringen av cyklarna. Om det var avtalat att styrelsen hade rätt att slänga cyklarna om avgiften inte betalades är det möjligt att de hade rätt att göra det. I annat fall kan den som har sågat upp låsen och slängt cyklarna ha gjort sig skyldig till brott.

Att inte betala en avgift i rätt tid medför inte någon allmän rätt för den som tillhandahåller ett förvaringsutrymme att förstöra den egendom som förvaras där. Det enda som händer om avgiften inte betalas är att den som hyr förvaringsutrymmet får en skuld till den som tillhandahåller förvaringsutrymmet. För att ha rätt att förstöra egendomen krävs det att parterna har avtalat om saken.

Att skada eller förstöra annans egendom betraktas som skadegörelse (se 12 kap. 1 § brottsbalken) och att ta någons saker utan att ha uppsåt att behålla dem kan utgöra egenmäktigt förfarande (se 8 kap. 8 § brottsbalken).

Den som gjorde detta har dessutom uppsåtligen vållat en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)) och kan därför bli skadeståndsskyldig med ett belopp motsvarande sakens värde m.m. (se 5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Utifrån det du har berättat låter det som att styrelsen har gjort fel, förutsatt att det inte framgår av villkoren för uthyrningen att de hade rätt att slänga cyklarna.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor! Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10-16).

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (110)
2020-08-03 Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel

Alla besvarade frågor (82722)