Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?

FRÅGA
Min son är 16 år och sitter häktad för misstänkt rån och misstänkt misshandel. Varför nekas vi som föräldrar besöka honom? Han får inte heller ringa till någon av oss. Hur kan detta vara möjligt för en förstagångensförbrytare???
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i 24 kap rättegångsbalken (RB) och häkteslagen. Häktning kan ske enligt tre olika bestämmelser (24 kap 1 - 3 § RB).

En person som är häktad på grund av misstanke om brott får begränsas i sin rätt till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. (6 kap 1 § häkteslagen). För att en häktad person ska åläggas restriktioner krävs att domstolen ger sitt tillstånd. En förutsättning för att tillstånd ska meddelas är att det finns risk för att personen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap 5a § första stycket RB).

När domstol beslutar om häktning ska, om inte åtal redan väckts, domstolen bestämma den tid inom vilken åtal måste väckas mot den misstänkte. Denna tid ska vara begränsad (24 kap 18 § första stycket RB). Om åtal inte väcks inom den tid som domstolen har bestämt, och har inte förlängning av tiden begärts av åklagaren, ska domstolen omedelbart häva häktningsbeslutet. Domstolen ska också häva häktningsbeslutet om det inte längre finns skäl för beslutet (24 kap 20 § RB).

Restriktionerna finns beskrivna i 6 kap 2 § häkteslagen. Den häktade kan t.ex. hindras från att ta emot besök, sända och ta emot brev, ringa och ta emot telefonsamtal samt annan elektronisk kommunikation.

I ditt fall

Det verkar som att domstolen har meddelat tillstånd för att din son ska åläggas restriktioner. Det innebär att domstolen funnit att det finns en risk för att han på något sätt kommer försvåra utredningen om han tillåts ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Att din son är en förstagångsförbrytare påverkar inte bedömningen varken ifråga om häktning eller restriktioner.

Det finns en regel som anger att den som häktats utan att vara anhållen har rätt att så snart som möjligt, utan att utredningen försvåras, få någon av sina närmaste anhöriga informerad om själva frihetsberövandet (24 kap 21 a § RB). Med stöd av denna regel kan er son eventuellt be om att få höra av sig till dig eller någon annan nära anhörig för att berätta om häktningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (167)
2019-11-29 Häktning efter fällande dom. Vad gäller?
2019-11-29 Ersättning vid tvångsåtgärder vid frikännande dom - hur går jag tillväga?
2019-11-27 Gripen av butikskontrollant
2019-11-19 Får en omhäktningsförhandling skjutas upp?

Alla besvarade frågor (75564)