Kan den efterlevande makan testamentera bort den döde makens kvarlåtenskap?

2020-06-11 i Make
FRÅGA
Ett gift par där mannen går bort först och sedan kvinnan.De har inga barn, äger en bostadsrättMannen har syskonbarn som närmsta anhörig, kvinnan har ingen.När mannen går bort finns det inget testamenteKvinnan skriver sedan ett testamente. där hon testamenterar lägenheten till en och pengarna till några andra än mankens släkt.gäller testamentet fullt ut? Efterarv? vad händer med lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande rätt:

Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv hittar du in Ärvdabalken (ÄB).

Ett äktenskap kan upplösas genom att ena maken dör (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas mellan makarna genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt de ägt och köpt under äktenskapet ska delas lika när de går skilda vägar. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods, och ska delas lika vid bodelningen, om inte den gjorts till enskild genom exempelvis avtal (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning.

Om den avlidne maken/makan inte har några särkullbarn ärver dennes efterlevande make/maka all egendom vid dödstillfället (3 kap. 1 § ÄB). Ett särkullbarn är ett barn från ett tidigare förhållande. Efterlevande make/maka ärver både den döde makens giftorättsgods och enskilda egendom (kvarlåtenskapen). Den avlidnes arvingar får vänta på sitt arv till dess att den kvarlevande maken/makan avlidit. De är vad man kallar efterarvingar. Det innebär att den efterlevande ärver den dödes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Han eller hon har då inte rätt att testamentera bort egendomen, men kan fritt konsumera, ge bort eller sälja den (3 kap 2 § ÄB) (3 kap 3 § ÄB). Vid den efterlevande makens död tillfaller den först dödes kvarlåtenskap till efterarvingarna. Syskonbarn får arvsrätt om den döde inte har några barn, inga föräldrar eller syskon kvar i livet (2 kap 2 § ÄB).

Är kvinnans testamente giltigt?

När mannen dog skedde en bodelning. Både mannens giftorättsgods och hans enskilda egendom har kvinnan fått bruka med fri förfoganderätt till sin död. Kvinnan har däremot inte lagligt kunna testamentera bort den del av hennes kvarlåtenskap som hör till mannen, alltså den del av egendomen som är mannens giftorättsgods eller enskilda egendom. Den delen ska tillfalla mannens arvingar vid kvinnans död, alltså syskonbarnen i det här fallet. Den del av testamentet som gäller mannens kvarlåtenskap är alltså ogiltig. Kvinnan kan dock ha spenderat delar av mannens egendom lagligt, så det kan vara så att mannens kvarlåtenskap är väsentligt mycket mindre vid kvinnans död än vad den var vid mannens död.

Vad händer med bostadsrätten?

För att veta vad som händer med just bostadsrätten måste jag veta hur bodelningen gick till vid mannens död. Om hela bostadsrätten var mannens enskilda egendom har syskonbarnen rätt till bostadsrätten. Det kan dock vara så att mannen blev utköpt från bostadsrätten vid bodelningen och att han fick en summa motsvarande hälften av bostadsrätten av kvinnan och kvinnan fick i sin tur bostadsrätten. Jag behöver alltså mer information för att svara på vad som händer exakt.

Om du vill ha ett mer detaljerat och konkret svar så kan du söka vidare rådgivning hos oss på info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86602)