Kan den efterlevande hustrun kräva pengar ur makens kvarlåtenskap?

2017-03-26 i Make
FRÅGA
Vad gäller när det finns äktenskapsförord som säger "I. All den egendom som var och en av oss medErt i boet skall vara dennes enskilda egendom" etc. Nu har min pappa gått bort och hans nya fru vill nu ha 4 prisbasbelopp av dödsboet (och huset). Så min fråga blir vad går först, det som min pappa ville med ingånget avtal med frun eller någon annat och den juridiska gången nu när dödsboet skall hanterar??Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken, du hittar de här och här.

Den enskilda egendomen ska inte ingå i bodelningen

Jag tolkar meningen ur äktenskapsbalken som att all egendom din pappa respektive hans fru hade med sig in i äktenskapet är deras enskilda. I en bodelning ska bara giftorättsgods ingå. Detta innebär att deras enskilda egendom inte ska ingå i bodelningen, eftersom det inte är giftorättsgods. (10 kap 1 § äktenskapsbalken)

Hustruns rätt att kräva fyra basbelopp

Dock finns det en rätt för hustrun att efter din pappas död få fyra prisbasbelopp. Hon kan hävda denna rätt om hennes enskilda egendom eller det hon fick vid bodelningen inte motsvarar dessa fyra prisbasbelopp, dvs 179 200 kr. Hon kan inte kräva att få fyra prisbasbelopp ur kvarlåtenskapen så länge hon redan har 179 200 kr genom hennes enskilda egendom eller genom den egendom hon får genom bodelningen (bodelning görs om de har giftorättsgods, vilken då delas lika mellan hustrun och din pappa). Hon har bara rätt att kräva egendom ur kvarlåtenskapen i den mån det krävs för att hon ska få 179 200 kr. Har hon rätt att kräva ska hon få den egendom som krävs för att nå upp till fyra basbelopp ur din pappas kvarlåtenskap. (3 kap 1 § 2 st ärvdabalken)

Observera att det kan finnas en rätt för henne att ta över deras gemensamma hus vid eventuell bodelning (11 kap 8 § äktenskapsbalken).

Vad händer nu med dödsboet?

Det som händer nu efter din pappas död är att hans kvarlåtenskap ska fördelas. Om han har testamente ska det följas, annars gäller ärvdabalkens arvsordning. Först och främst ska alla tillgångar och skulder sammanställas i en bouppteckning. Sedan ska en eventuell bodelning ske eftersom din pappa var gift. Efter det sker arvsskiftet och genom det upplöses dödsboet. (se 2 och 23 kap ärvdabalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (486)
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa
2021-08-28 Vem ärver när det inte finns några barn i äktenskapet?
2021-08-28 Vem ärver min make, och kan han testamentera till sina syskon?

Alla besvarade frågor (95746)