FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal29/06/2019

Kan delägare till en jordbruksfastighet framtvinga en försäljning mot en annan delägares vilja?

Vi är 4 delägare till en jordbruksfastighet. Kan vi sälja om en nekar? Huset är obebott.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då ni är fyra personer som samäger en fastighet kikar vi närmare på samäganderättslagen (SamL).

Jag kommer att utgå ifrån att ni inte har ett samägandeavtal som reglerar ert samägande och hur en eventuell upplösning av detsamma ska hanteras, eftersom ett sådant avtal inte nämns i din frågeställning.

Huvudregeln är att alla fyra personer ska vara överens om en försäljning

Enligt samäganderättslagen är huvudregeln att ni alla fyra ska vara överens om en försäljning av fastigheten (2 § SamL).

Det finns ett undantag om ni inte är överens

Om ni, som du beskriver, inte är överens om att fastigheten ska säljas, så kan någon av er tre som vill att den ska säljas ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion mot den fjärdes vilja (6 § SamL).

Om någon av er begär en sådan försäljning och rätten godkänner er ansökan kommer en god man att utses som kommer att sköta försäljningen och även fördela pengarna mellan er efter avslutad auktion (8 § SamL).

Viktigt att känna till är att ni också har rätt att sätta ett minimipris för vilket fastigheten inte får lov att säljas under (9 § SamL).

Mina råd

En försäljning på "vanligt vis" är i de allra flesta fall att rekommendera, varför du och de andra två borde se till att prata med den fjärde personen en sista gång. Förklara att ni annars avser att vända er till domstol för att framtvinga en försäljning.

Glöm inte att ni också kan låta den fjärde personen köpa era andelar i fastigheten, förutsatt att han eller hon har de adekvata medel som behövs för att göra en sådan sak.

Skulle ni inte hitta någon lösning på problemet återstår möjligheten att vända er till en domstol för att framtvinga en försäljning av fastigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg.

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?