Kan chefen favorisera en person vid anställning?

2015-02-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har en fråga angående tidsbegränsade anställningar. Jag har en chef som jag upplever favoriserar en person som den känner sen tidigare och jag undrar om en chef verkligen får favorisera en person som den känner, och i första hand erbjuda den anställningar, gentemot personer som jobbat längre inom företaget och är mer kompetenta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Arbetsgivaren har att beakta bl a följande:

- Särskilda regler gäller vid anställning av person som är under 18 år .

- Tidigare anställd kan ha anspråk på företrädesrätt till anställningen.

- Deltidsanställd kan ha krav på företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad eller heltidsanställning.

- Arbetsgivaren måste följa reglerna i diskrimineringslagen, d v s inte diskriminera någon p g a kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller religion.

- Vissa anställda måste inneha behörighet för yrket , t.ex. lärare eller läkare.

- Kontroll måste ske av bl a arbetstillstånd vid anställning av utländsk medborgare.

Lagen skiljer mellan två olika huvudtyper av anställning, nämligen tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, provanställning, vikariat, säsongsarbete och då arbetstagaren fyllt 67 år.

Vänligen,

Caesar Fahim Shirkhani
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll