Kan bygglov beviljas med grund i ett äldre beslut?

2021-09-26 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Vi ansökte om bygglov för att bygga ut vårt förråd med 4,8 kvm. Vi fick avslag då vi redan har carport och uteplats med tak som tillsammans med huset idag är 38,6% av tomten med utbyggnaden så blir det 39,5%. Dock så har de flesta grannar runt omkring byggt allt från 42-49% av tomtytan (1/3 är det som gäller i detaljplanen). Läste lite om andra svar här på sidan och försökte hävda att de kunde göra undantag då de redan uppenbarligen gjort det flera gånger tidigare samt svartbyggen. Nu hävdar kommunen att tidigare fall som så sent som 2016 och senare inte spelar någon roll eftersom kommunen säger: "Men beslutet från 2016 och liknande där man inte prövat avvikelsen kan vi inte använda som stöd när vi granskar nya bygglov och vad som beviljats tidigare." . Jag har även försökt prova utbyggnaden som Attefall men då det ligger 2,7m från kommunens brandgata(avklassificerad som brandgata) och inte 4m där säger de att kommunen aldrig godkänner byggnader närmare än 4m även om det finns hus som just har fått detta godkänt som attefalls. Jag har hittat över 10 fall i min närmsta närhet varav 50% av husen på min gata har byggt över de 30% och/eller närmare gränsen. Jag vet att jag kan pröva det i bygg och miljönämden samt efter det driva det till domstom. men finns det inget annat man kan göra samt hur stor är sannolikheten att jag får igenom bygglov eller attfall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att det förekommer en rad planstridiga byggnadsverk i ditt område och du önskar att få ett bygglovsbeslut med hänvisning till att det förekommer sådana planstridiga byggnadsverk i ditt område.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om kommunen behöver godkänna en bygglovsansökan som avser planstridiga byggnadsverk.

Din fråga regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Hur nära får man bygga grannfastigheten?

Det krav som ställts upp i 9 kap. 6 § PBL är 4,5 meter. En byggnation som vill företas närmare än så kräver fastighetsägarens samtycke.

När får kommunen bevilja bygglov med grund i att planstridiga byggnadsverk har godtagits?

Bygglov får beviljas med stöd i äldre beslut enligt 9 kap. 30 § 1b punkten PBL. Beslutet måste avse den avvikelse som ansökan avser och avvikelsen måste godtagits i det äldre beslutet.

Slutsats

Om du har hittat beslut som avser en byggnation med en avvikelse likt din där bygglov har meddelats bör du belysa det för byggnadsnämnden. Min bedömning är att det inte finns någon särskild frist med mindre avvikelsen har godtagits enligt en äldre detaljplan. I så fall måste avvikelsen ha prövats enligt den nya detaljplanen.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, måndag (09/27) klockan 10:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96499)