Kan butiken hållas ansvariga om jag skadas vid avsaknad av varningsskylt?

2020-10-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Skulle handla virke i en affär. Virket låg 3 pallställ upp och när jag skulle lasta ner virket åkte det ner i ena änden vilket resulterade i bruten handled 7v sjukskrivning och frånvaro från jobbet. Skrev till affären att de åtminstonde kunde sätta upp skyltar att lastning sker på egenrisk eller har de något ansvar i detta. Mvh Ulrika
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar ifall butiken kan hållas ansvariga för den inträffade händelsen och kompensera det inträffade, eller i vart fall åläggas att sätta upp en skylt.

Kan butiken bli ansvarig om något där inne faller på mig så att jag skadas?

Som utgångspunkt gäller att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta denna skada (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det ska föreligga:

SkadaUppsåt/oaktsamhetOrsakssambandHar skada inträffat?

Ja, du har skadat handleden

1. Uppsåt/oaktsamhet

Har butiken orsakat dig skada med meningen?

Nej, förmodligen inte.

2. Har butiken orsakat dig skada genom oaktsamhet?

För oaktsamhet krävs att det funnits en skyldighet för butiken att inte ha virket så långt uppe. Det finns det troligen inte, och då kan man fortsätta genom att undersöka ifall det föreligger oaktsamhet enligt en fri bedömning. Kunde butiken agerat annorlunda och därmed undvikit att du skadas? Ja, butiken hade kunnat sätta upp en varningsskylt. Det kostar inte mycket och är enkelt att sätta upp.

3.Orsakssamband

Det föreligger ett orsakssamband då något föll på din handled och därav uppstod skada.

Du har bevisbörda då det är du som påstår att skada skett.

Sammanfattning

Butiken har troligtvis agerat oaktsamt och de kan hållas ansvariga på den grunden. Du kan därmed bli ersatt för dina skador, och butiken kan åläggas att sätta upp en skylt.

Om du önskar närmare vägledning i ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (648)
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada

Alla besvarade frågor (92362)