Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?

2016-01-14 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej! Jag funderar över bröstarvingars arvslott. Jag, som den som lämnar arvet, kan vad jag förstår, inte påverka att 50% av arvet går till bröstarvingarna. Kan bröstarvingarna avsäga sig sin arvslott genom avtal? Om inte, så blir ju alternativet att jag testamenterar bort 100% å så får bröstarvingarna väcka talan mot det för att återvinna sin andel. Ser fram mot er syn på om bröstarvingar kan avtala bort sin rätt.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du undrar om bröstarvinge kan avsäga sig sin laglott (och inte arvslott).

Enligt ärvdabalken 2 kap 1 § är huvudregeln att bröstarvingar delar lika på arvet efter föräldern, det är arsvlotten. Den kan med stöd av ärvdabalken 7 kap 1 § inskränkas till laglotten, som är hälften av arvslotten. På så vis kan en förälder i testamente inskränka arvslotten och tillse att bröstarvingen enbart får sin laglott. Om ett testamente kränker laglotten kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att utfå sin laglott (ÄB 7 kap 3 §), och påkallas inte jämkning så kommer kvarlåtenskapen fördelas av testamente. Så en bröstarvinge kan välja att inte klandra ett testamente som kränker laglotten, och på så vis sägas avstå arvet.

En bröstarvinge kan även göra en arvsavsägelse enligt ÄB 17 kap 2 § . Det ska då vara skriftligt och ske hos arvlåtaren, dvs i ditt fall ska din bröstarvinge skriftligen hos dig avsäga sig arvet. Dock så för att en arvinge ska avsäga sig sin laglott ska det ske mot skälig kompensation, eller t ex att laglotten istället tillfaller bröstarvingens arvinge (t ex barnbarn). Här finns spärren mot att helt avtala bort sitt arv, även om den i mångt är teoretisk.

Som sista väg finns att efter arvlåtarens död avstå arvet till förmån för någon annan.

Så, det förenklade svaret på din fråga är faktiskt både ja och nej. En bröstarvinge kan avtala bort både sin arvslott och sin laglott, men enbart under förutsättningen att skälig kompensation (brukar anses vara motsvarande laglotten) utgår till arvingen eller dennes arvinge. Om en bröstarvinge inte påkallar rätten till kompensation, säger sig ha fått kompensation fast denne inte fått det etc så sålänge inte klandrar eller begär jämkning så kommer avtalet att stå sig. Och en bröstarvinge kan även välja att inte klandra ett testamente som kränker laglotten.

Hoppas att det var svar på din fråga.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (307)
2020-09-15 Hur avskriver jag mig arvsrätt från en förälder?
2020-09-13 Undvika att arv blir föremål för utmätning
2020-08-31 Vad skriver jag i bouppteckning vid arvsavsägelse?
2020-08-31 Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Alla besvarade frågor (84163)