Kan bröstarvinge avsäga sig rätt till arv?

Hej, min pappa är omgift med en kvinna som har 3 barn, och jag har 1 bror. När jag var 20 fick dom oss alla att skriva på ett papper som vad dom sa innebar att vi avsa oss arv tills den andre parten gått bort. Detta avtal fick jag skriva på under stor press, alla tittade på mig under tiden och min pappa sa att alla kvinnans döttrar redan skrivit på, detta var samma dag som deras bröllop precis innan gästerna kom.Så jag och min bror skrev snällt på utan att läsa igenom. Min bror och jag har nu blivit osams med vår pappa och han har bett oss skriva ett avtal, vilket vi vägrar. Vi har då fått sagt till oss att deras testamente är vattentätt. Vad kan han mena med detta? Kan han få oss arvlösa? Kan vi bestrida pappret vi skrivit på om han dör? Vad händer om vår pappa dör och hon gifter om sig? Mvh C

Lawline svarar

Hej! Frågor om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (länk https://lagen.nu/1958:637). För att ett avtal där man avsäger sig sin rätt till arv efter någon medan personen fortfarande lever ska bli giltigt fullt ut krävs att tre förutsättningar är uppfyllda:

1. Avtalet ska vara skriftligt.

2. Den som avsäger sig arv måste vara minst 18 år gammal och får inte vara satt under förvaltarskap.

3. Om den som avsäger sig rätt till arv är bröstarvinge( t ex barn)till arvlåtaren ska bröstarvingen ha fått skälig kompensation för arvsavståendet. Vad som är skälig kompensation ska avgöras utifrån omständigheterna vid avtalets tillkomst. I princip bör bröstarvingen få egendom som motsvarar laglotten.

Dessa förutsättningar följer av Ärvdabalken 17 kapitlet 2 §. De två första förutsättningarna verkar vara uppfyllda i ditt fall men det verkar inte som om du och din bror kompenserats då ni avstått er rätt till arv. Det betyder att ni vid er fars död utan hinder av avtalet kan begära er laglott med stöd av ärvdabalken 7 kapitlet 3 §. Om er far dör och avtalet ni skrivit på används för att påstå att ni inte har rätt till arv bör ni därför påpeka att ni inte fått skälig kompensation och därför fortfarande har rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut er laglott. Jämkning bör ni påkalla så snart möjligt efter er fars död.

Mvh, 


Ronja KleiserRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo