Kan brodern sälja egendom som är testamenterat till mig?

2019-03-28 i Testamente
FRÅGA
HejJag ska ärva en bostadsrätt av min gamla vän. Vi är inte i familj med varandra, utan han har en gammal bror på 85 år, som inte ärver. Brorsdotterns son får ärva min väns pengar.Om min vän, som är 95 år gammal, flyttas in på ett äldre boende, vad händer då med lägenheten? Min vän är inte dement, men blir lätt förvirrad ibland.Kan brodern sälja den och jag blir arvlös?Med vänlig hälsning Ulla
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln i arvsrätten är att barn i rakt nedstigande ledd ärver sina föräldrar, enligt 2:1 ÄB. Om den avlidne inte efterlämnat sig några barn i nedstigande ledd eller testamenterat kvarlåtenskapen, ärver föräldrarna hälften var av den avlidne, 2:2 ÄB. Om någon av föräldrarna inte är i livet, delar dennes barn på förälderns arvslott, d.v.s. brodern i det här fallet.

Utgångspunkten är att man får testamentera till vem man vill förutsatt att man inte kringgår laglotten. En laglott är en del av kvarlåtenskapen som ska tillfalla den avlidnes barn, detta för att inte det ska finnas en möjlighet att barn går arvslösa. Det är endast barn i rakt nerstigande ledd som har rätt till laglott. Om inga barn i rakt nerstigande ledd finns så får hela kvarlåtenskapen testamenteras till vem som helst.

Du har angett att du ska ärva din väns bostadsrätt. Om detta stämmer så måste ett testamente ha blivit upprättat i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. ÄB. Om inget är testamenterat så tillfaller egendomen brodern vid din väns död.

Jag har i mitt svar ovan förutsatt att din vän är avliden, för det är endast då reglerna om arv och testamente blir tillämpliga. Din väns bror kan inte sälja huset och erhålla ersättningen om din vän fortfarande är i livet, då brodern inte är ägare av egendomen. Om egendomen är testamenterad till dig och brodern på något sätt skulle få din vän att överlåta bostaden till honom, då skulle detta ses som ett kringgående av testamentet. En domstol skulle beakta omständigheterna i det enskilda fallet men skulle förmodligen göra överlåtelsen ogiltig om det framgår att testamentet har kringgåtts.

Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll