Kan böter utöver ordningsbot uppkomma och hur lång är spärrtiden för återkallat körkort?

2018-09-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har precis fått mitt körkort återkallat då jag körde 92 km/h på en 40 väg. Vilket resulterade på en ordningsbot på 4000 kr och ett återkallat körkort. Min fråga är nu hur lång kommer min spärrtid att vara och om detta kommer att komma vidare till en åklagare som sedan ska ge sin syn på fallet. För att när jag blev stoppad så fick jag två böteslappar, en föreläggande ordningsbot och en inbetalnings bot. Och då undra jag om det är bara denna böter som jag ska betala eller kan trafikverket påverka så att jag måste betala dagsböter osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag först att kort förklara innebörden av ett föreläggande av ordningsbot. Jag kommer därefter att svara på två frågor: en som rör frågan om det kan uppkomma ytterligare ekonomiska påföljder utöver ordningsboten och en som rör frågan om din spärrtid.

Allmänt om föreläggande av ordningsbot

Ansvar för brott kan upptas genom att polis utfärdar ett föreläggande av ordningsbot. Ett sådant föreläggande utfärdas istället för att väcka åtal mot en misstänkt (rättegångsbalken 48 kap. 1 §). Om föreläggandet godkänns av den som begått brottet kommer det att gälla som en dom som vunnit laga kraft vilket innebär att föreläggandet inte är överklagbar (rättegångsbalken 48 kap. 3 §). Eftersom att du fått ett föreläggande av ordningsbot och alltså godkänt ett sådant har ärendet därmed avslutats. Åklagaren kommer därför inte att ge sin syn i fallet.

Kan ekonomiska påföljder utöver ordningsboten bli aktuella?

Som jag har nämnt innebär ett godkännande av föreläggande av ordningsbot att ärendet avslutas. Detta innebär dessutom att några ytterligare påföljder utöver ordningsboten inte kan tillkomma. Du behöver alltså inte oroa dig över tillkommande dagsböter eller dylikt.

Hur bestäms spärrtiden vid ett körkortsingripande?

En återkallelse av ett körkort utgör ett körkortsingripande. I ditt fall utgår jag från att återkallelsen enbart gjorts på grund av överskridandet av den tillåtna hastigheten. Spärrtiden ska i ett sådant fall vara lägst en månad och högst tre år (körkortslagen 5 kap. 6 §). Hade det rört sig om ett grovt brott ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Omständigheter som Transportstyrelsen tar hänsyn till vid bestämmandet av spärrtiden är bl.a. behovet av körkortet, tidigare körkortsingripanden och hur lång tid det tog från brottets utförande till körkortsingripandet.

I andra fall där hastighetsöverträdelsen varit lik din egen har ett par månaders spärrtid ofta ansetts vara en tillräcklig tid.

Sammanfattning

Ett föreläggande av ordningsbot gäller som en dom som vunnit laga kraft vilket innebär att ytterligare påföljder som t.ex. dagsböter inte blir aktuellt för dig.

Din spärrtid kommer att bestämmas till lägst en månad och högst tre år och baseras på hastighetsöverträdelsen och personliga faktorer. Det finns skäl att anta att spärrtiden kommer att bestämmas till ett par månader.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (917)
2019-08-17 Vem får man ringa till när man är frihetsberövad?
2019-08-17 Vad kan jag göra om hovrätten inte meddelar prövningstillstånd?
2019-08-12 När kan en fängelsedömd tidigast beviljas utökad frigång?
2019-08-09 Vad betyder texten under en bestämmelse i lagboken?

Alla besvarade frågor (72058)