Kan bostadsrättsföreningen bestämma hur hög häck vi får ha?

2020-06-04 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej vi bor i brf i markplanet med uteplats. Runt uteplatsen finns en plantering som ör ca 99 cm djup. Vi har skött om planteringen under de drygt 10 år som vi har bott i föreningen. Nu har styrelsen startat ett skötselprogram av växtligheten på gårdarna som innebär sk radikal nedskärning av buskar vart 6:e år. Vi har underhållsbeskurit våra buskar vilket innebär att man beskär buskarna årligen genom att ta bort de äldsta grenarna nerifrån buskens fot. Radikal beskärning innebär att man tar ned bäxten till ca 19cm höjd över marken. Sedan tar det minst två år förmodligen mer, innan busken är uppe i en höjd som skymmer insyn igen. Vi har vår matplats på uteplatsen aldrles intill där folk passerar. Den skärmas av en ca 3m lång vöxtskärm med spirea, som nu har beordrats nedskärning. Vi är olyckliga och har kontaktat styrelsen för att be dem tillämpa underhållsbeskärning på vår buske istället. Vad har vi för juridiska möjligheter? I vårt köpesvtal står det i objektsbeskrivningens rumsbeskrivning "stor grönskande gård om ca 15 kvm i söderläge".Har vi något att säga till om här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Avgörande i ert fall är på vilket sätt marken ("gården") är upplåten. För det fall att marken är upplåten med bostadsrätt har bostadsrättshavaren ansvar för att sköta trädgården och då även en rätt att bestämma över exempelvis hur buskar eller häck ska klippas. För att avgöra om marken är upplåten med bostadsrätt bör du kontrollera ert upplåtelseavtal. Har du inte tillgång till avtalet så fråga föreningen och begär ett utdrag från lägenhetsförteckningen. Rent generellt är det förhållandevis ovanligt att marken är upplåten med bostadsrätt, men så sker emellanåt.

Marken kan även vara upplåten med ett separat nyttjanderättsavtal som ger bostadsrättshavaren rätt att nyttja marken utanför lägenheten. I nyttjanderättsavtalet regleras hur marken får nyttjas; t.ex. hur höga buskar får vara, om det får byggas trädäck m.m. För att veta om marken är upplåten med ett separat nyttjanderättsavtal och vad som i det stadgas, kan du kontakta föreningen.

Om det däremot inte finns något alls reglerat mellan er och föreningen om marken nyttjas den med s.k. "allmän nyttjanderätt". Den allmänna nyttjanderätten innebär att bostadsrättshavaren genom att nyttja marken med bostadsrättsföreningens kännedom erhållit en viss rätt att nyttja marken. Finns det ingen särskild överenskommelse med föreningen är det som utgångspunkt föreningen som bestämmer över marken och har rätt att beskära buskar/häckar och göra vissa förändringar av marken.

Sammanfattningsvis blir det avgörande i ert fall för om marken är upplåten med bostadsrätt eller ej och vad som eventuellt avtalats med föreningen. Enkom att marken finns utanför er bostadsrätt innebär inte med säkerhet att ni har rätt att bestämma vad som ska göras med buskar och häckar. Min rekommendation är dels att ni kontrollerar eventuella avtal, dels att ni försöker föra en dialog med föreningen. För det fall att ni önskar vidare hjälp med en av våra jurister i ärendet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. En av våra jurister kan dels gå igenom de eventuella avtal som finns, dels vara behjälplig i kommunikationen med föreningen. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1124)
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt

Alla besvarade frågor (88281)