Kan bostadsarrende sägas upp? Kan bostadsarrende förnyas med högre arrendeavgift?

2018-02-13 i Arrende
FRÅGA
Finns det möjlighet att säga upp ett bostadsarrende alt. att förnya avtalet då arrende avgiften är väldigt lågt satt av tidigare ägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du dels om man kan sägas upp ett bostadsarrende, dels om ett avtal om bostadsarrende kan förnyas med en högre arrendeavgift.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, ett bostadsarrende kan sägas upp.

Ja, ett avtal om bostadsarrende kan förnyas med en högre arrendeavgift.

Uppsägning till upphörande

Jag utgår från att ditt bostadsarrende inte gäller på livstid.

Arrendet kan då sägas upp till att upphöra vid arrendetidens slut. Sägs arrendet inte upp förnyas det vid arrendetidens slut (10 kap. 3 § första stycket jordabalken (JB)).

Uppsägning måste ske senast ett år innan arrendetidens slut (10 kap. 3 § första stycket JB).

Arrendatorn har dock som huvudregel rätt till förlängning, om det är jordägaren som säger upp avtalet (10 kap. 5 § JB).

Bostadsarrendet kan alltså sägas upp.

Uppsägning till villkorsändring

Bostadsarrende kan också sägas upp till villkorsändring, t.ex. en högre arrendeavgift. Den högre arrendeavgiften måste dock vara skälig (10 kap. 6 § första stycket JB).

Kan parterna inte enas om arrendeavgiftens storlek ska den utgå med ett belopp som motsvarar arrenderättens värde (10 kap. 6 § första stycket JB).

Avgiften för bostadsarrendet kan alltså höjas när avtalet förnyas, om den är för låg.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med uppsägning av arrende är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81788)