Kan bostad överlåtas till närstående för att skyddas från borgenärer?

2017-10-31 i Återvinning
FRÅGA
Om en bostad är köpt av ett gift par, och ena parten får kronofogden involverat i sitt ekonomiska liv, detta par är i processen att skilja sig och samma person med ekomiska problem ger i detta fall över bostad till sin äldre son i ett gåvobrev. Är då bostaden utanför sikte för kronofogden att göra en utmätning på om de skulle komma dit för denna person? De har däremot också ett privat lån ihop, 270.000: Hur ser man på detta? Vad bör man tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet som du beskriver och frågan som du ställer aktualiserar de så kallade återvinningsreglerna i konkurslagen (KonkL) och lånet om 270 000 kr är relaterade till bodelningsreglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad gäller för gåvan av bostaden?

Genom att ge bort bostaden som gåva skyddas inte bostaden från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder. I det fall som du beskriver har därför en gåva som du beskriver inte särskilt starkt skyddad mot borgenärerna.

Även om konkurs inte kommer i fråga kan gåvan bli del i en kommande bodelning efter skilsmässa. Jag tolkar din fråga som att talan om äktenskapsskillnad är väckt eftersom att skilsmässoprocessen är pågående. För tiden efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes har makarna en redovisningsplikt enligt 9:3 ÄktB som innebär att om en make säljer giftorättsgods (vilket den gemensamma bostaden ofta är) efter denna tidpunkt uppkommer en redovisningsfordran om värdet på det sålda giftorättsgodset i bodelningen, vilket inte skyddar den bortgivna egendomens värde från att ingå i bodelningen.

Vad händer med lånet vid en konkurs?

Vad gäller betalningsansvaret för det privata lånet om 270 000 kr är det svårt att avgöra vilket betalningsansvar som råder vid en eventuell konkurs utan att veta hur låneavtalet ser ut och vilken säkerhet som finns. Därför kan jag inte svara mer exakt än att varje fysisk person, oavsett om han eller hon är i ett äktenskap eller inte svarar för sina egna skulder enligt huvudregeln i 1:3 ÄktB.

Vad händer vid bodelningen?

I samband med en bodelning räknas enligt huvudregeln i 11:2 1 st ÄktB skulderna som den ena maken har bort från giftorättsgodset för att kunna täcka sina skulder. Vid bodelning kan den ekonomiskt svaga parten därför utfå ett belopp för att täcka de skulder som han eller hon har. Bodelningen som ska ske i samband med äktenskapsskillnaden är därför ett sätt att täcka skulder och ett lagenligt alternativ, istället för att genom gåva ge bort egendom till en närstående.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Har du några andra funderingar får du gärna ställa fler frågor eller kontakta oss på info@lawline.se.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (95665)