Kan bilfirma i efterhand åberopa fel på bil som bytts in från privatperson?

2017-06-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo har köpt ny bil via bilfirma, och bytte även in vår förra bil till samma bilfirma i samband med köpet. Nu, ca 2 veckor efter affären, hör bilfirman av sig och har hittat fel på den bil vi lämnade in och säger att vi måste betala för att åtgärda dessa fel. Det handlar om ganska mycket pengar och vi upplever att detta är något de borde upptäckt innan de gav ett prisförslag och bytte in bilen. Vem har rätt? Kan vi bli betalningsskyldiga i efterhand? Detta är inget fel vi visste om.Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga har du som privatperson, i samband med ett bilköp av en näringsidkare, bytt in din gamla bil. Aktuell lag för näringsidkaren, om denne vill åberopa ett fel på din inbytta bil är köplagen (KöpL).

Är det fel i juridisk mening på din begagnade bil?

I din fråga framkommer inte vilken typ av fel bilfirman egentligen vill göra gällande, eller hur själva bytes/köpeavtalet mellan er ser ut. Vid ett byte likt detta torde det vara normalt att du bytt in bilen till bilfirman i ”befintligt skick” vilket gör att bilfirman kan grunda sin feltalan på följande tre punkter, (19 § KöpL)
Du har givit bilfirman oriktiga uppgifter om bilens egenskaper eller användning. Du har underlåtit att upplysa bilfirman om något rörande bilens egenskaper eller användning som denna med fog kunnat räkna med att bli upplyst om. Din bil är i sämre skick än vad bilfirman med fog kunnat förutsätta i förhållande till bilens värde vid bytet och övriga omständigheter.

Den första punkten ovan innebär att du skulle givit bilfirman preciserade oriktiga uppgifter som skulle vilseleda dem vid bytet. Ingenting i din fråga tyder på detta. Med den andra punkten menas att du skulle ha låtit bli att upplysa bilfirman om något gällande bilens egenskaper eller användning som bilfirman haft anledning att räkna med att bli upplyst om. Här måste beaktas det faktum att du som privatperson knappast kan förväntas upplysa en näringsidkare om särskilt mycket, i synnerhet inte när det handlar om upplysningar inom dennes bransch. Den tredje och sista punkten handlar slutligen om att bilen skulle vara i sämre skick än vad bilfirman med fog kunnat förutsätta i förhållande till bilens värde och övriga omständigheter vid bytet. Än en gång bör här enligt mig tas i beaktning att det handlar om en sakkunnig näringsidkare vilket ställer höga krav på bilfirman för att lyckas hävda att ett fel föreligger. Dessutom bör påpekas att det finns ett väsentlighetskrav för den andra och tredje punkten ovan, vilket exempelvis innebär att det inte räcker med att bilen är i sämre skick, utan den måste vara i väsentligt sämre skick. Bilfirman kan således inte åberopa vilka banala felaktigheter som helst. Sammanfattningsvis är det enligt mig mycket tveksamt om det föreligger fel i juridisk mening på din begagnade bil.

Undersökningsplikt och reklamation

I köplagen finns inte någon generell undersökningsplikt för köparen innan köpet (som är fallet när du exempelvis köper ett hus). Däremot får en köpare inte åberopa ett fel som denne måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Här blir uttrycket ”måste antas ha känt till” av intresse för din fråga. Då vi här talar om en bilfirma bör det enligt mig ligga nära till hands att anta att dessa ska känna till fel på bilar som folk i allmänhet inte behöver känna till. Detta innebär att bilfirman inte får åberopa felen i din fråga om det framkommer att bilfirman borde ha känt till dessa vid bytet.

När bytet genomförts och din bil avlämnats hos bilfirman ska denne så snart omständigheterna medger det undersöka bilen (31 § KöpL). Bilfirman får sedan inte åberopa något fel på bilen om de inte reklamerar till dig inom skälig tid (32 § KöpL). För en näringsidkare är skälig tid mycket kort, i rättspraxis framkommer att den inte är mer än några dagar. Denna tid börjar löpa från det att bilfirman upptäckt felet, eller för den delen, borde ha upptäckt felet. I din fråga framkommer att det gått två veckor innan du blir kontaktad av bilfirman gällande felen. Enligt mig finns det mycket som talar för att detta är alldeles för lång tid. Bilfirman har alltså här förlorat rätten att åberopa felen på din begagnade bil på grund av att de reklamerat till dig för sent.

Sammanfattningsvis anser jag att mycket i din fråga tyder på att du inte ska behöva bli betalningsskyldig i efterhand. Det är enligt mig ytterst tveksamt om bilfirman överhuvudtaget kan åberopa något juridiskt fel på bilen med framgång. Lyckas bilfirman med detta är det enligt mig troligt att bilfirman ändå kommer anses ha förbrukat sin rätt att åberopa felen då man väntat för länge med att reklamera till dig.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1444)
2021-12-04 Prishöjning efter träffat avtal
2021-12-04 Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport

Alla besvarade frågor (97671)