Kan beslut om att lägga ner förundersökning överprövas?

2020-08-31 i Förundersökning
FRÅGA
Trafikbrott:Vid en trafikolycka, där den vållande kört mot färdriktning på motorväg, där en familj på 4 personer färdades varav 2 barn (1 och 4 år). Familjen blev förd med ambulanser till sjukhus och lindriga skador konstaterades. Idag kom beslutet från förundersöksedaren att gärningen är att bedömma som ringa fall och därför inte brottsligt. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. Hur kan detta överhuvudtaget vara rimligt.Om man läser brottsbalken kring att framföra ett fordon i motsatt riktning och utsatt annan för fara, känns detta inte rimligt hur man kommit fram till detta beslut. Visst kan beslutet överprövas, men hur mycket ska man orka efter en sådan traumatisk upplevelse.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst beklagar jag att du/familjen varit med om denna traumatiska upplevelse.

Precis som du menar kan man begära en överprövning av beslutet om att lägga ner förundersökningen om man är missnöjd. Begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren, beroende på vart beslutet fattades. Det är dock inte alla människor som har rätt att begära överprövning av beslut i fråga, utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, till exempel målsägande, i detta fall familjen som blev påkörda. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning som familjen behöver förhålla sig till men tänk på att begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig.

Jag passar även på att påminna om att man kan ha rätt till åtminstone ersättning trots att utredning lagts ned. I första hand vänder man sig till sitt försäkringsbolag och om försäkringen inte täcker skadan kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten som även kan ersätta skador i många fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (506)
2021-02-21 Kan en anmälan om brott dras tillbaka?
2021-02-21 Måste polisen informera om husrannsakan innan den genomförs?
2021-02-09 Kan meddelanden hindras från att nå fram till mottagaren vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation?
2021-02-07 Överklagande av beslut om insyn i förundersökning

Alla besvarade frågor (89621)