Kan berusad person dömas till misshandel för knytnävsslag mot magen?

FRÅGA
Hypotetisk fråga) Om jag på väg hem från jobbet ser en kraftigt berusad man som sitter på en parkbänk. När jag försöker väcka mannen slår han ett knytnäveslag som träffa mig i magen blir det misshandel då ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att slå någon i magen med ett knytnävsslag kan utgöra misshandel i lagens mening. Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB) stadgas att "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd , döms för misshandel".

Det krävs även att mannen i fråga hade uppsåt till detta. Detta innebär att mannen antingen hade för avsikt att tillfoga dig smärta genom att slå dig i magen, eller att mannen väljer att slå dig i magen trots att han inser att detta kommer tillfoga dig smärta, eller i vart fall att mannen inser att det finns en risk att hans handling kommer tillfoga dig smärta och att han förhåller sig likgiltig inför denna risk.

Utöver detta så får mannen inte heller anses ha handlat i nödvärn (dvs. tror att han blir utsatt för ett övergrepp och måste försvara sig).

Enligt 1 kap. 2 § BrB så ska man i princip inte ta hänsyn till självförvållat rus när man gör bedömningen huruvida en handling är ett brott eller inte. Så att mannen i fråga var berusad bör inte föranleda någon annan bedömning. Dock kan det i någon mån ha betydelse när det gäller påföljden om mannen anses vara tillfälligt sinnesförvirrad.

Sammanfattningsvis så kan mannen i fråga dömas till misshandel i denna situation.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97583)