Kan barnen ärva fadern efter hans bortgång trots att modern fortfarande är vid liv?

2019-11-04 i Make
FRÅGA
Hej! Min far har nyligen avlidit. Kvar finns min mor (dement) samt mina två systrar och jag själv. Det finns inget testamente. Hur reder vi ut detta mellan oss arvingar, min mor som är 89 år gammal har ingen möjlighet att själv besluta något pga. demens. Kan vi barn redan nu ärva allt eller inte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag beklagar din faders bortgång.

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du om ni barn kan ärva din far direkt efter hans bortgång, eller om ni måste vänta till efter din mors bortgång.

Den lag som vi kommer behöva gå in och titta i för att finna bestämmelserna om just din frågeställning är ärvdabalken (ÄB). Viktigt att belysa är att jag i mitt svar kommer att utgå ifrån att din mor och din far var gifta vid din fars bortgång. Jag kommer dock slutligen i svaret ta upp vad som sker om de inte var gifta när din far avled, för att förse dig med alla alternativ som kan bli aktuella i din situation.

1. Vem är kan ärva din far?

Barnen till den avlidne är de som först har rätt till arv. Detta är utgångspunkten i arvsreglerna i ärvdabalken (2 kap 1§ ÄB).

Från denna utgångspunkt finns det dock ett undantag. Undantaget aktualiseras ifall den avlidne var gift vid sin bortgång och om makarna hade gemensamma barn. Eftersom jag har antagit att din mor och din far var gifta vid din faders bortgång och då du och dina syskon är era föräldrars gemensamma barn, så kommer undantaget bli aktuellt i ert fall.

Undantaget säger att ifall den avlidne var gift vid hens bortgång och makarna hade gemensamma barn, kommer arvet från den avlidne i första hand tillfalla makan/maken (3 kap 1§ ÄB). I ert fall har ni barn därför inte direkt rätt till arv från er far, utan er mor är först berättigad arvet. Ni får istället ta del av arvet efter er far när er mor avlidit.

2. Undantag från undantaget

Undantag från det ovan sagda är dock om det skulle finnas ett testamente eller om era föräldrar ansökt om skilsmässa innan er faders bortgång eller var skilda.

Eftersom du skriver i din fråga att det inte finns något testamente kommer jag fokusera på om era föräldrar hade varit skilda eller om en skilsmässa hade inletts.

Ni barn har nämligen rätt till arv före er mor om en skilsmässa hade inletts innan din faders bortgång eller om era föräldrar var skilda. Anledningen till detta är för att de inte längre anses vara gifta, vilket gör att undantaget jag nämnde ovan under rubrik 1 inte kan aktualiseras.

Sammanfattning:

Ni har på så sätt inte rätt till arv direkt efter er faders bortgång om din far och din mor var gifta. Däremot har ni rätt till arv om de skulle skiljas och har inlett en skilsmässa eller om de var skilda innan din faders bortgång.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för er! Lycka till!

Varma hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (428)
2020-07-29 Ärver min make egendomen som jag köpt innan äktenskapet?
2020-07-28 makes arvsrätt
2020-07-14 Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn

Alla besvarade frågor (82582)