Kan barn avsäga sig arv?

2019-07-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag, och därefter mina barn, har fått ett arv efter en släkting i Estland. Då arvet endast består av en fordran på 40.000 € så har vi valt att avsäga oss arvet. Nu har vi fått följande svar från notarius i Estland: "According to the information known to the notary, You may need to have a consent of the competent authority of the Kingdom of Sweden to renounce the succession on behalf of a minor. Therefore You may also need to file us a consent of the competent authority of the Kingdom of Sweden or approval for the renunciation from the competent authority of the Kingdom of Sweden. The relevant document has to be notarised and attached with an apostille." Vad innebär det? Vad är det för medgivande vi (eventuellt) behöver? Vilken myndighet utfärdar detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 11 kap. 2 § 1st. föräldrabalken (FB) ska överförmyndare förordna god man att vårda den underåriges rätt vid arvskifte om både den underåriges förmyndare (i det här fallet du) och den underårige (i det här fallet dina barn) har del i ett oskiftat dödsbo. Med andra ord ska alltså överförmyndarnämnden utse en god man som ska bevaka dina barns intressen vid arvskiftet och det är den gode mannen som avgör huruvida barnen kan avstå arvet eller inte – inte du i egenskap av vårdnadshavare eller dina barn själva. Värt att tillägga är att hur en arvinge avsäger sig sitt arv efter arvlåtarens dödsfall inte är reglerat i lag se t.ex. Skatteverkets rättsliga handledning.

Vad som dock gör just din fråga lite speciell är att det rör sig om ett arv från utlandet. Vid arv från utlandet är huvudregeln att reglerna i det land arvlåtaren (i det här fallet er estniska släkting) senast var bosatt i ska tillämpas. Den avlidne arvlåtaren kan dock ha valt att exempelvis svensk lag ska tillämpas på arvet (beroende på om estnisk lag tillåter arvlåtare att bestämma detta i ett testamente). Med hänsyn till att jag inte har någon kunskap om estnisk rätt råder jag dig att i första hand ta kontakt med överförmyndarnämnden i den kommun du är bosatt i och i andra hand (beroende på om överförmyndarnämnden kan bringa klarhet i frågan) ta kontakt med en verksam jurist.

Hoppas att mitt svar gett dig lite mer "kött på benen"!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
EP Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 16:08
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (258)
2019-09-26 Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?
2019-09-18 Avsäga sig arv
2019-09-09 Hur avstår man sitt arv till förmån för sin son?
2019-08-27 Kan jag ärva skulder från en polsk släkting?

Alla besvarade frågor (73691)