Kan barn ärva framför make och kan make bli arvslös?

2017-11-25 i Make
FRÅGA
Hej! Gift, tre barn, ett gemensamt och två tidigare. Testamente finns där min make som har en ansenlig förmögenhet i aktier och mark sett till att endast vårt gemensamma barn får ärva. Vi har tillsammans ett torp och en bostadsrätt. Jag har själv en del pengar i aktier och kontanter. Hur gör jag om jag vill att alla mina barn skall få ut sitt arv efter mig om jag dör före min man. Kan jag göra min make arvslös??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill att dina barn ska ärva direkt när du dör, samt att din make inte ska ärva något av dig. Jag tolkar även frågan som din make har ett testamente men inte du. Reglering av arv sker i Ärvdabalken (ÄB).

Det finns två sätt att fördela arv på, antigen via den legala arvsordningen eller via testamente. Om det finns ett testamente kommer fördelningen av arv ske enligt testamentet och inte arvsordningen enligt lag.

Genom den legala arvsordningen har en make rätt att ärva framför gemensamt barn med fri förfoganderätt. Det gemensamma barnet får vänta på efterarv från dig. Särkullbarn (dina barn från tidigare) har alltid rätt att få ut sitt arv direkt från dig när du avlider (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB).

Om du vill bortgå från den legala arvsordningen måste du skriva ett testamente. Genom ett testamente välja du helt hur du vill fördela ditt arv. Om du skriver ett testamente som säger att alla dina barn ärver direkt så kommer det betyda att din make inte kommer att ärva något av dig. Din makes rätt att ärva försvinner därför genom ett testamente.

Det finns dock en skyddsregel för din make som säger att den efter levenade maken har rätt till egendom värda 4 gånger prisbasbeloppet. Vilket innebär att din make om det hans del av giftorättsgodset och enskild egendom inte täcker en summa av 4 gånger prisbasbeloppet har han rätt att få ut så mycket egendom från ditt arv för att uppnå 4 gånger prisbasbeloppet. Regeln går före ett testamente och särkullbarnens rätt att få ut arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB).

För att besvara din fråga så kan du göra din make arvlös genom ett testamente till fördel för dina barn. Din makes rätt förvinner om du skriver ett testamente där han inte omnämns. Din makes egendom måste dock nå upp till minst 4 gånger prisbasbeloppet för att testamentet ska följas fullt ut.

Viktigt att tänka på att testamentet följer formkraven om du upprättar ett. Formkraven är att testamentet ska vara skriftligt, undertecknat i närvaro av 2 vittnen samtidigt. Vittnena får inte omnämns i testamentet eller vara arvingar enligt den legala arvsordningen. Vittnena ska även skriva under (10 kap. 1 § och 4 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (494)
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?
2021-11-23 Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?
2021-11-02 Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?
2021-10-31 Ärver makar före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (97412)