Kan barn ärva föräldrars skulder?

FRÅGA
Hej! Mitt namn är Agniezska och jag har både polskt och svenskt medborgarskap. Jag har ärvt skulder efter min moster enligt polsk lag. Mina barn är svenska medborgare - Om det skulle hända mig något, skulle även mina barn ärva skulden efter mig? Jag har ej skrivit på skuldebrevet ifrån min moster, ty jag inte ens visste om det. Nuvarande försöker jag att avsäga mig hennes skulder i polsk domstol. Behöver mina barn avsäga sig mina skulder också?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt svensk lag 1 § Lagen om internationella förhållanden rörande dödsbo (https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19370081.htm) skall arv efter svensk medborgare förrättas enligt svensk lag. Med andra ord är det faktiskt svensk lag som kommer att gälla i arvet efter dig, så länge arvförrättningen sker i Sverige! Åtminstone så länge du bor här och dina tillgångar finns här kommer det inte att bli några tveksamheter kring den frågan.

Enligt svensk rätt kan inte barn ärva sina föräldrars skulder. Därför behöver du inte oroa dig för att dina barn skulle kunna ärva skulden av dig, även om du inte skulle lyckas bli "befriad" från dem av den polska domstolen. Deras arv kommer ju visserligen att bli mindre om skulden finns eftersom arvet beräknas ungefär som "tillgångar minus skulder", men skulden kan aldrig gå i arv.

Om det är något mer du undrar är det bara att höra av dig igen! Lycka till!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (825)
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?
2020-06-30 Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?
2020-06-30 Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?
2020-06-29 Förmånstagarförordnande och dödsbo

Alla besvarade frågor (81689)