Kan banken få betalt ur tredjemanspant för skulder som omfattas av en skuldsanering?

2017-03-25 i Skuldsanering
FRÅGA
hejmin bror har pantförskrivit sin lägenhet för ett lån till mig nu har jag fått skuldsanering på alla mina skulder - inkl. detta lån - men banken kräver honom på HELA skulden - ? kan de göra såOm skulden dömts att ingå i skuldsaneringen - varför kvarstår då fordran till honom som vi ( kanske önskar ) uppfatta det skulle jag bara fortsätta betala enligt skuldsaneringen och "resten" förfalla - eller är det bara den resterande del banken kan kräva min bror på kort sagt ..om det ingår i en skuldsanering - hur kan då skulden vara kvar?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga har din bror pantsatt sin lägenhet som säkerhet för en skuld du har till banken. Din skuld till banken ingår i en skuldsanering, men banken kräver att din bror ska betala hela din skuld till banken. Och, du undrar om banken verkligen kan kräva din bror på hela skulden.

Jag antar också att din skuldsanering har skett efter den 1 november 2016, för den nya skuldsaneringslagen trädde i kraft då. Svaret ska dock inte bli annorlunda även om din skuldsanering skedde före den nya lagen trädde i kraft.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Nej, banken kan inte kräva din bror på hela skulden. Banken kan bara kräva din bror på betalning ur panten för den del av lånet som är kvar efter skuldsaneringen.

Kan banken kräva din bror på betalning för ditt lån?

Det är du som har ett lån hos banken, inte din bror. Banken kan då inte kräva att din bror betalar skulden. Vad banken kan kräva är att din brors lägenhet säljs för att täcka ditt lån till banken.

Skuldsanering innebär som huvudregel att du befrias från att behöva betala dina skulder (47 § första stycket skuldsaneringslagen).

En skuldsanering omfattar dock inte en skuld som säkras med pant, till den del panten täcker skulden (31 § första stycket andra punkten skuldsaneringslagen). Panten ägs emellertid av din bror; inte dig. En sådan pant omfattas inte av undantaget (se rättsfallet NJA 2016 s. 73).

I den mån du befrias från lånet till banken kan banken alltså inte kräva din bror på betalning.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med pant och skuldsanering är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (194)
2021-09-14 Skuldsanering - när försvinner anmärkning?
2021-08-24 Hur länge finns uppgifter om skuldsanering kvar?
2021-08-23 Vad händer med borgenärens fordran om gäldenären saknar betalningsförmåga vid skuldsanering?
2021-08-23 Påverkas min skuldsanering av att jag väljer att ha en inneboende?

Alla besvarade frågor (95763)