Kan avtal om privatuthyrning av bostad sägas upp i förtid?

2019-12-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Tolkar jag detta korrekt,3 § privatuthyrningslagen 1 st, "Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt."Betyder det att uthyrning av bostad som hamnar under denna lag alltid kan sägas upp i "förtid" såvida uppsägningstiden iaktas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din tolkning är helt korrekt. Hyresförhållanden som faller under privatuthyrningslagens område avviker på så sätt från den vanliga hyreslagens starka besittningsskydd. Förutsatt att den uppsägningstid som lagen stadgar (tidigast 1 månad vid hyresgästens uppsägning, tidigast 3 månader om hyresvärden säger upp avtalet) iakttas så kan ett hyresavtal sägas upp i förtid även om parterna ursprungligen avtalat om en längre hyresperiod.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1568)
2021-06-17 Avtal om uthyrning av parkering
2021-06-15 I vilket skick ska en hyresrätt vara innan inflyttning sker? Och kan bristfälligt skick ge hyresgästen rätt att häva avtalet?
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal

Alla besvarade frågor (93199)