Kan avtal om privatuthyrning av bostad sägas upp i förtid?

2019-12-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Tolkar jag detta korrekt,3 § privatuthyrningslagen 1 st, "Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt."Betyder det att uthyrning av bostad som hamnar under denna lag alltid kan sägas upp i "förtid" såvida uppsägningstiden iaktas?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din tolkning är helt korrekt. Hyresförhållanden som faller under privatuthyrningslagens område avviker på så sätt från den vanliga hyreslagens starka besittningsskydd. Förutsatt att den uppsägningstid som lagen stadgar (tidigast 1 månad vid hyresgästens uppsägning, tidigast 3 månader om hyresvärden säger upp avtalet) iakttas så kan ett hyresavtal sägas upp i förtid även om parterna ursprungligen avtalat om en längre hyresperiod.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1277)
2020-01-29 Uppsägningstid för hyresavtal vid byte av fastighetsägare
2020-01-27 Uppsägning av hyresavtal
2020-01-26 Är mitt nya hyreskontrakt giltigt trots att fler står folkbokförda på min adress?
2020-01-26 Kan en partner eller kompis skriva in sig på mitt hyreskontrakt

Alla besvarade frågor (76627)