Kan avtal ingås muntligt?

2020-11-21 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej ett företag som hjälper andra att starta företag ringde mig och vi spelade in samtalet och gjorde ett muntligt avtal och jag sa att jag var medveten om att det inte var någon ångerrätt.. och dom kommer skicka detta till inkasso om jag inte betalar.. har dom rätt till detta?!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar frågan som om du undrar ifall ett avtal har ingåtts mellan er, och om de kan kräva att du betalar för tjänsten.

Kan avtal ingås muntligt?

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas (1 kap 1 § avtalslagen). Ett avtal anses ingått när man har fått ett anbud, och sedan tackat ja till detta.

Inom svensk rätt är muntliga avtal lika bindande som skriftliga avtal. Enda skillnaden är att muntliga kan vara svårare att bevisa, men i just ert fall så finns det ett inspelat samtal som fungerar som bevis på att ni har ingått avtal.

Sammanfattning

Det muntliga avtal som ni har ingått är bindande mellan er, och om det finns ett betalningsvillkor i avtalet som du har ingått så är du skyldig att betala.

Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (219)
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?
2021-01-21 Är muntliga avtal bindande?

Alla besvarade frågor (93235)