FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/10/2020

Kan åtal för ofredande väckas om målsäganden själv inte anmäler brottet?

Kan det väckas åtal och bli fråga om en dom där en person/vittne anser att ett brott begåtts men målsägande säger att hen inte utsatts för det påstådda brottet och den misstänkte nekar till anklagelserna? Finns flera vittnen som stöttar den misstänkte men "vittnet"/anmälaren har en film där hen anser att målsägande blir utsatt för ofredande. Målsägande är minderårig men inte så liten att hen inte kan föra egen talan och säga hur situationen var.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förundersökning och åtal

För att ett åtal ska kunna ske krävs det att en förundersökning om brott har upptagits. En förundersökning om brott inleds då en polisanmälan gjorts eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Det krävs på så vis inte att det är målsäganden som själv har anmält brottet, och inte heller krävs det att en polisanmälan har gjorts överhuvudtaget. Om det istället finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats så kan polisen inleda en förundersökning. Av din fråga framgår att det finns en film som visar att målsäganden har blivit utsatt för ett ofredande. Brottet "ofredande" hör under allmänt åtal och kan på så vis föranleda att en förundersökning inleds (4 kap 7 § Brottsbalken och 20 kap. 2 § Rättegångsbalken).

Under förundersökningen ska polisen utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det föreligger tillräckliga skäl för att väcka åtal mot honom (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). Det ska likaså finnas bevisning som kan läggas fram i ett sammanhang (23 kap. 2 § Rättegångsbalken). Detta innebär att åklagaren kan besluta om att väcka åtal om det är så att förundersökningen visar på att en person kan anses vara skäligen misstänkt för brottet och att åtalet presumeras (antas) leda till en fällande dom. I en tidigare dom har en åklagare utan angivelse av målsäganden beslutat att väcka åtal för ofredande. Beslutet har i detta fall antagits ha grundats på att åklagaren har funnit att åtalet var påkallat ur allmän synpunkt, trots att detta angivits i åtalsbeslutet (NJA 1994 s. 555).

Det är viktigt att ha i åtanke att det är endast ett ofredande som skett på allmän plats som kan åtalas av åklagaren. Om ofredandet inte sker på allmän plats krävs på så vis att målsäganden själv anmäler händelsen (4 kap. 11 § Brottsbalken).

Bevissvårigheter

Problemet i fall där brottsoffret själv inte vill anmäla brottet eller vara delaktig i utredningen är att det kan vara svårt för åklagaren att prestera tillräckligt med bevisning. På grund av de rådande bevissvårigheterna kan åtalet på så vis komma att återkallas, eller att förundersökningen läggs ned.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Erica RinaldoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo