Kan arvinge (1 av 3) få ut sin laglott utöver egendom den får genom testamente som redan överskrider laglotten?

Hej

vi är tre syskon och vår mamma dör i hennes testament har hon skrivit att 1/2 av egendomen skall tillfalla mig. Jag undrar nu om jag fortfarande har rätt att kräva min arvslott dvs 1/3 av andra hälften av hennes egendom. Ifall då ska väl jag få ut 4/6 av hennes egendom och mina andra två syskon 1/6 var.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du har rätt till både din laglott och den delen du fått genom testamente. Laglott är en viss minimiandel till arvet varje bröstarvinge har rätt till.

Dina syskons rätt till laglott

Det stämmer precis som du säger att dina syskon har rätt till åtminstone sin laglott, (7 kap 3 § ärvdabalken). Laglotten utgör hälften av arvslotten, (7 kap 1 § ärvdabalken). Jag tolkar det som att ni är de tre enda bröstarvingarna, alltså bara dem som ska få ärva efter det här dödsfallet. Det betyder att arvslotten bli din mors kvarlåtenskap delat på 3. Arvslotten blir alltså 1/3. Laglotten ska vara hälften av det vilket blir 1/3 delat på 2 vilket blir 1/6. Denna andel av arvet har dina syskon rätt till.

Betydelsen av testamentet och dess tolkning

Med hjälp av testamente kan testator (dvs din mamma) välja hur arvet ska fördelas, så länge hon inte testamenterar bort laglottsskyddet (som är 1/6 av kvarlåtenskapen). Detta innebär att efter du har fått din del av arvet finns det 3/6 (eller ½) av kvarlåtenskapen kvar vilket är tillräckligt för att varje ska få åtminstone sin laglott.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett konkret svar eftersom det spelar roll hur testamentet ska tolkas. Om det står i testamentet att du har rätt till ½ av kvarlåtenskapen och att ni delar på resten har du rätt att få ut 4/6 eftersom det fortfarande inte kränker laglottsskyddet. Du är dock inte garanterad din laglott eftersom du redan kommer få ut 3/6 som är mer än det. Din mor kan alltså föreskriva att dina två syskon ska dela på resterande 3/6.

Sammanfattningsvis har du möjlighet att få ut 4/6 eftersom det inte kränker dina syskons laglott. Hur den återstående delen av kvarlåtenskapen som blir kvar efter att du fått ut din del från testamentet blir föremål för tolkning. Mitt råd till dig är att läsa igenom testamentet och se ifall din mor har skrivit någonting som kan ge vägledning för hur den återstående 3/6 ska fördelas. Säkert är i alla fall att dina syskon åtminstone har rätt till 1/6 var av kvarlåtenskapen.

Hoppas detta hjälpte dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”