Kan arbetstagare kräva mer kvalificerade uppgifter efter att ha blivit omplacerad av skäl som inte beror på denne?

2020-11-13 i Övrigt
FRÅGA
Jag är fast anställd inom en kommun och jag har jobbat som kokkerska i ca 10 år. Min chef har omplacerat mig till en annan arbetsplats på grund av att jag blev mobbad och kränkt av mina arbetskollegor. Min nya plats är ett mottagningskök. Där får jag jobba som ekonomibiträde som tex. att diska,göra sallad,bakar bröd mm. Jag är kokkerska och jag vill jobba med mat. Men jag hamnar i diskområdet 3-4dagar i veckan och jag får inte lagar mat allsHur kan det gå till? Jag är inte nöjd med att jobbar som ekonomibeträde. Har jag rätt att klaga min chef om detta?En ledsen kvinna
SVAR

Hej!

Tack för att du ger Lawline förtroendet att besvara din fråga-

Du har alltid rätt att ta upp saken med chefen och framföra dina synpunkter. Arbetsgivaren har dock i och med omplaceringen fullföljt sin skyldighet att vidta åtgärder då problem mellan arbetstagare uppkommer. Mobbning och trakasserier ska givetvis aldrig under några omständigheter godtas. Sådant beteende kan falla under någon av diskrimineringsgrunderna 1 kap. 4 och 5 §§ diskrimineringslagen (DiskL). Arbetsgivare som får kännedom om beteendet är skyldig att utreda och vid behov vidta åtgärder 2 kap. 3 § DiskL. Fullgör arbetsgivare inte sin skyldighet blir denne ersättningsskyldig 5 kap. 1 § DiskL. Du kan däremot inte rikta talan mot en annan arbetstagare utan det måste ske mot arbetsgivaren.

Dessvärre kan du inte kräva av arbetsgivaren att tilldelas önskade arbetsuppgifter, din arbetsskyldighet torde omfatta nuvarande arbetsuppgifter. Du kan därför inte t.ex. arbetsvägra utan att riskera anställningen, eftersom arbetsvägran är ett typexempel på saklig grund (personligt skäl) som krävs för uppsägning 7 § lagen om anställningsskydd.

Jag rekommenderar dig därför att föra en dialog med arbetsgivaren och framföra dina önskemål om att åta dig mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Önskar dig en bra dag och hoppas att du fick svar på frågan.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93150)