Kan arbetsgivaren välja vem de vill återanställa om en arbetstagare arbetat längre på arbetsplatsen?

FRÅGA
Om anställning står mellan två personer vara den ena har varit på arbetsplatsen längre får arbetsgivaren välja vem han/hon vill anställa?
SVAR

Hej!

Jag antar att du här refererar till återanställning efter att båda personerna redan blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Jag utgår också ifrån att de två anställda tidigare jobbade med ungefär samma sak inom företaget eller annars har liknande kompetens. Om jag tolkar din fråga fel är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Regler om återanställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om företrädesrätt till återanställning

Den som har arbetat under längre tid på en arbetsplats har ofta företrädesrätt till återanställning (26 § LAS). Det finns dock vissa undantag.

Först och främst krävs det att den uppsagda har anmält intresse för att bli återanställd. Har detta inte skett finns ingen skyldighet att kontakta personen om möjlighet till återanställning.

En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren (25 § första stycket LAS). Om ingen av de två personerna uppfyller detta krav har den som varit anställd längre inte rätt att bli återanställd först, utan arbetsgivaren har rätt att välja fritt vem som ska få anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller besked lämnades (eller skulle ha lämnats) och därefter till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde (25 § andra stycket LAS). Har det gått över nio månader sedan anställningens upphörande är företrädesrätten inte längre gällande.

Får arbetsgivaren välja vem han/hon vill återanställa?

Om den som arbetat längst antingen:

1. inte arbetat mer än tolv månader under de senaste tre åren på arbetsplatsen, eller

2. det har gått mer än nio månader sedan uppsägningen, eller

3. om arbetstagaren inte anmält intresse för att återanställas

så kan arbetsgivaren välja vem denne vill anställa. Om alla de tre kraven är uppfyllda går det inte att välja, utan den som har arbetat under längst tid har rätt till anställningen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (753)
2021-05-08 Muntligt utlovad lönehöjning
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92106)