Kan arbetsgivaren tvingas byta anställningsform?

2015-08-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag undrar om man skulle få ett semestervikariat men arbetsgivaren väljer anställningsformen allmän visstid på ens anställningskontrakt istället för semestervikariat för att det gynnar dem bättre kan man då bestrida det, typ med hjälp av facket, så att man får rätt anställningsform på sitt kontrakt?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

5 § LAS (här) innebär ju bland annat att allmän visstidsanställning får avtalas i stort sett när som helst och av vilken anledning som helst, vilket innebär att även om vad arbetsgivaren i realiteten är ute efter är en vikarie eller semesterarbetare går det att använda sig av allmän visstidsanställning. Enligt lagen är detta alltså tillåtet och inte möjligt att direkt ändra på.

Det är däremot t.ex. möjligt - även om det för tillfället inte är särskilt vanligt - att det tillämpliga kollektivavtalet förbjuder arbetsgivaren att använda sig av vissa anställningsformer, eventuellt under vissa förutsättningar (T.ex. att allmän visstidsanställning inte får användas för att täcka ett vikariebehov). Beroende på anställningsavtalets formulering skulle detta faktiskt kunna innebära att din anställning trots allt skall tolkas som en annan anställningsform, även om detta inte heller är särskilt sannolikt. I vilket fall som helst kan en arbetsgivare som gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott bli skadeståndsskyldig, och möjligen vore arbetsgivaren beredd att byta anställningsform för att undvika detta.

Jag skulle alltså råda dig att höra av dig till facket och se om det finns någon bestämmelse i det eventuella kollektivavtalet som kan vara till hjälp!

Lycka till, och hör gärna av dig om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll