Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagare att bära ansiktsmask eller visir?

2021-04-30 i Övrigt
FRÅGA
Kan ett företag tvinga anställda att bära ansiktsmask eller visir på arbetstid? (matbutik)Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med handlar din fråga om skyddsutrustning på arbetsplatsen. Regler om detta finner vi i arbetsmiljölagen (AML).

Vem ansvarar för personlig skyddsutrustning?
Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen har en god och säker arbetsmiljö (3 kap 2 § första stycket AML). Arbetsgivaren ska därför fortlöpande undersöka och kontrollera att verksamheten har en god arbetsmiljö (3 kap 2a § första stycket AML).

Därför har arbetsgivaren en skyldighet att tillhandahålla den personliga utrustningen som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt för arbetstagarna. Det ska ske utan kostnad för arbetstagaren (2 kap 7 § AML).

Måste arbetstagare använda personlig skyddsutrustning?

Som arbetstagare ska du använda skyddsanordningar som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall (3 kap 4 § AML). Den utrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller måste arbetstagaren alltså använda. Arbetstagaren måste också följa de instruktioner som arbetsgivaren har gett om användningen av skyddsutrustningen (11 § AFS 2001:3).

Sammantaget

Eftersom arbetsgivaren alltså har en skyldighet att se till att arbetsplatsen har en säker arbetsmiljö ska rimliga åtgärder vidtas för att tillförsäkra detta. I din fråga är arbetsplatsen i fråga en matbutik, där det alltså rör sig mycket människor. Det finns därmed en risk för exponering av Covid-19 viruset. Att införa krav på visir/ansiktsmask på arbetsplatsen är därmed en sådan åtgärd som arbetsgivaren kan införa.

Som svar på din fråga gäller alltså att ja, arbetsgivaren kan kräva att arbetstagarna ska använda visir/ansiktsmask på arbetsplatsen.

Om arbetstagaren vägrar att följa arbetsgivarens instruktioner kan det utgöra ordervägran. Det kan ytterst sett innebära att arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1954)
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?
2021-10-01 Får arbetsgivaren anordna hemgångskontroller?

Alla besvarade frågor (96356)