Kan arbetsgivaren ställa in löneökning under föräldraledighet?

2021-09-29 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej, jag arbetar inom ästra Götalandsregionen som undersköterska. Jag har varit anställd sedan 2002. 2007 födde jag tvillingar och ca två år senare ett barn till. Var således föräldraledig i tre år. I genomsnitt har jag haft en löneökning på 750kr per år. Inför lönesamtalet i år ville jag veta vad jag haft för löneökning och fick ett utdrag från lönekontoret. Det visade sig att jag inte erhållit någon löneökning alls under ett av åren jag var föräldraledig. Anledningen till att jag inte uppmärksammade det då var att jag hade fullt upp med tre små blöjbarn och allt vad det innebär samt hade min inkomst då ifrån försäkringskassan. Jag insåg att jag blivit bortglömd först nu när jag fick se utdraget från lönekontoret. Jag tror att det berodde på att det var strul med att tillsätta ny chef på avdelningen i samma veva, år 2009 samt att jag var föräldraledig och glömdes bort. Med tanke på att jag i alla års lönerevisioner har legat över genomsnittet verkar det inte rimligt att jag skulle bli helt utan löneökning ett år. Jag känner att jag blivit missgynnad enligt föräldraledighetslagen då jag varit föräldraledig och har förlorat en hel del i inkomst sedan dess samt till min pensionsrätt. Hur kan jag gå vidare?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du årligen fått löneökningar men att du inte fått löneökning ett av de åren du varit föräldraledig.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om din arbetsgivare är skyldig att ge dig löneökning samt om en underlåtenhet att göra så kan vara i strid mot föräldraledighetslagen.

Din fråga regleras i kollektivavtal och föräldraledighetslag (FrL).

Har arbetsgivaren någon skyldighet att ge dig löneökning?

Inledningsvis ska konstateras att det finns ingen legal skyldighet för arbetsgivaren att ge dig löneökning. Däremot så kan det framgå av kollektivavtal. Du bör därför förvissa dig om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal som reglerar din rätt till löneökning.

Din arbetsgivare är skyldig att följa kollektivavtal, om denne inte gör det riskerar denne att bli ersättningsskyldig för den skada som överträdelsen inneburit (54 § MBL). Det kan även finnas särskilda sanktionsbestämmelser i kollektivavtalet.

Det finns en överhängande risk att du har missat din rätt till skadestånd med anledning av att skadan, enligt min bedömning, har inträffat för mer än 10 år sedan. Den allmänna preskriptionsfristen är 10 år och därefter förlorar man sin rätt att kräva ersättning (2 § PreskL). Huruvida det är preskiberat får däremot utredas vidare.

Kan det vara missgynnande enligt föräldraledighetslagen

Missgynnande regleras i 16 § FrL. Om din löneutveckling inte har varit densamma under din föräldraledighet kan det utgöra ett missgynnande enl. 16 § 5 punkten FrL (prop. 2005/06:185 s. 124).

En arbetsgivare som bryter mot bestämmelser i FrL kan bli skadeståndsskyldig (22 § FrL). Dessvärre gäller samma preskriptionsfrister som ovan.

Slutsats

Med anledning av att överträdelsen skedde för mer än 10 år sedan finns det en överhängande risk att din rätt att göra skadestånd gällande är preskiberad. Det bör däremot inte hindra dig från att föra en dialog med din arbetsgivare och försöka nå en lösning i samförstånd. Om din arbetsgivare inte är samarbetsvillig ska du i första hand vända dig till facket, om ni inte är fackligt anslutna är du välkomen att vända dig till oss med ditt ärende.

Om ni önskar en ytterliggare hjälp med erat ärende är ni välkomna att kontakta mig per mail: andre.blomquist@lawline.se och boka en tid med en av våra jurister.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?