Kan arbetsgivaren sänka lönen utan den anställdes medgivande?

FRÅGA
Min chef satte en ny lön för mig den 12 maj och jag har fått det skriftligt, han kom nu, 2 veckor senare och sa att han gjort en "fadäs" och att han gett mig för mycket i löneförhöjning. Har jag någon möjlighet att få rätt eller vart bör jag vända mig?Jag jobbar som lärare och den nya lönen stämde överens med den löneökning vi talade om på lönesmatalet.
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är lagen om anställningsskydd (LAS).

Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra lönen i anställningsavtalet

Inom avtalsrätten finns en princip som kallas pacta sunt servanda. Den betyder att alla avtal ska hållas. Principen gäller generellt för alla avtalstyper. En avtalspart kan därför inte ändra villkoren hur som helst utan att först komma överens med den andra avtalsparten. I ditt fall innebär detta att din chef inte ensidigt kan sänka din lön med förklaringen att han "gett dig för mycket." Istället gäller lönen ni gemensamt avtalade om den 12 maj.

Att ändra villkoren kan ses som en uppsägning

När en arbetsgivare ensidigt ändrar anställningsvillkor kan detta betraktas som en uppsägning med erbjudande om en ny anställning med nya villkor. I en sådan situation måste arbetsgivaren beakta kraven i LAS så som saklig grund vid uppsägning och omplaceringsskyldighet, 7 § LAS. När en arbetstagare riskerar uppsägning kan inte uppsägningen anses ha saklig grund om det finns utrymme för omplacering, 7 § 2 stycket LAS. Detta gäller både om arbetstagaren vill säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist eller på grund av så kallade personliga skäl.

Arbetsgivaren kan ha en förhandlingsskyldighet

Vid uppsägning har din arbetsgivare en skyldighet att förhandla med den fackliga organisationen om du är medlem i en sådan eller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Detta gäller innan beslutet om ändringen gjordes. Om denna skyldighet fanns och din arbetsgivare inte tog hänsyn till detta, har du rätt att begära skadestånd, 11, 13 och 54 § lag om medbestämmande i arbetslivet.

Vad bör du göra nu?

För att komma till rätta med din situation föreslår jag att du vänder dig till arbetsgivaren och förklarar att du har rätt till de villkor som framgick av erat avtal. Om din chef motsätter sig detta, kan du även välja att vända dig till facket, i det fall du är medlem i en.

Hoppas att du kommer till rätta med situationen och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?