Kan arbetsgivaren sänka en provanställds arbetstider?

2020-12-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på en nyöppnad restaurang sedan 2 månader tillbaka och har en provanställning på 100%.Nu vill dem sänka min och mina kollegors kontrakt till 25% pga av arbetsbrist. Men de tänker fortfarande nyanställa en fjärde servitör/bartender. Är detta rimligt? Att sänka våra timmar medan de plockar in en ny? Vi jobbar alla med provanställning och förstår att man kanske inte har samma rättigheter då.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten när det gäller saker såsom arbetstid är det som står i anställningsavtalet. En arbetsgivare kan inte göra ensidiga förändringar i anställningsavtalet, detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Det finns dock sätt för arbetsgivaren att "gå runt" detta, särskilt när det gäller arbetstagare som innehar en provanställning.

En provanställning är en tidsbegränsad anställning som får pågå i som mest sex månader (se 6 § första stycket LAS). En provanställning är en för arbetstagaren osäker anställningsform. Om inte annat har avtalats får arbetsgivaren när som helst under prövotiden avsluta provanställningen (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte ha något särskilt skäl för detta och behöver inte heller uppge skälen för avbrytandet till arbetstagaren.

Arbetsgivaren kan således i princip åstadkomma en ensidig förändring av anställningsvillkoren genom att hen är fri att när som helst avbryta era provanställningar och sedan erbjuda er en ny tjänst på 75% istället för 100%. Det är förmodligen detta som hänt i ert fall. Arbetsgivaren är även helt fri att anställa en ny person, samtidigt som hen erbjuder er lägre arbetstider.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91130)