Kan arbetsgivaren säga att jag ska påbörja min visstidsanställning senare än avtalat?

2020-02-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Har lite problem med min arbetsgivare.Jag har skrivit på ett anställningsavtal som lokalvårdare. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader. Enligt avtalet skulle anställningen börja den 10/2-2020, men ett par dagar innan jag skulle börja så skrev dom att dom inte kunde starta avtalet då objekten som jag skulle städa har tagits bort. Avtalet är redan påskrivet av chefen och mig.Har dom rätt att göra så?Om inte vad ska jag göra?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kollektivavtal eller bestämmelse i ditt anställningsavtal

Din fråga rör arbetsrätt, mer specifikt vilka rättigheter du har efter att du har skrivit på ett avtal om visstidsanställning i sex månader. Det framgår inte av din fråga om arbetsplatsen är kollektivavtalsbunden, något som skulle kunna påverka svaret på din fråga. Jag råder dig därmed att i första hand undersöka om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar din situation.

I andra hand bör du även dubbelkolla om det i anställningsavtalet står att arbetsgivaren har rätt att senarelägga starttiden för din anställning. Skulle det finnas en sådan bestämmelse i anställningsavtalet kan din arbetsgivare ha rätt att låta anställningsavtalet börja senare än 10/2-2020.

Om inget kollektivavtal finns och saken inte regleras i anställningsavtalet

Förutsatt att det inte finns ett kollektivavtal eller en bestämmelse i ditt anställningsavtal som reglerar denna situation, gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta gäller även anställningsavtal. Eftersom du och din arbetsgivare har kommit överens om att du ska börja arbeta den 10/2-2020, gäller detta. Din arbetsgivare har inte rätt att ensidigt ändra avtalet så att din anställning börjar senare än vad ni kommit överens om.

Det innebär att din arbetsgivare då är skyldig att låta dig påbörja ditt arbete det datum ni avtalat om. Eftersom det inte har skett, bör du ha rätt att kräva arbetsgivaren på lön för de dagar du missat i början av anställningsperioden, även om du inte utfört något arbete. Din arbetsgivare är skyldig att uppfylla sin del av anställningsavtalet, vilket i grund och botten rör sig om skyldigheten att betala ut lön i enlighet med avtalet. Denna skyldighet påverkas inte av att du inte har kunnat arbetat de första dagarna av anställningen, eftersom det beror på att din arbetsgivare inte har gett dig arbetsuppgifter i enlighet med avtalet. Din arbetsgivare har alltså begått avtalsbrott genom att inte låta dig arbeta och få lön i enlighet med anställningsavtalet.

Sammanfattande råd i ditt fall

Du bör i första hand vända dig till din arbetsgivare och diskutera situationen och försöka nå en lösning tillsammans. Är du medlem i facket kan det även vara en god idé att ta kontakta dem och se om de kan hjälpa till att nå en lösning med arbetsgivaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84259)