Kan arbetsgivaren säga att det begåtts ett misstag och provanställningen egentligen skulle avslutats?

Om man fick ett jobb så får man först provanställning enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. Prövotiden är sex månader. Tiden går och plötsligt har sexmånadersgränsen passerats. Arbetstagaren får inget besked om fortsatt anställning. En dag kommer arbetsgivaren till arbetstagaren och säger att det har skett ett mistag ,anställningen skulle ha upphört efter sex månader så du kan inte räkna med att du har någon anställning längre säger hon. Hur som helst kommer A (arbetstagaren) att arbeta kvar som vaktmästare.

Vilken rättsverkan har det arbetsgivaren missat att anställningen skulle upphört? Vad gäller nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig i ditt fall är lagen om anställningsskydd (1982:80), LAS. Lagen är semidispositiv vilket innebär att det inte kan avtalas om sämre skydd mellan dig och arbetsgivaren, än vad LAS ger dig. Det får däremot göras inskränkningar genom ett kollektivavtal (2 § LAS).

Eftersom du själv hänvisar till LAS regler om provanställning utgår jag i mitt svar från att det saknas kollektivavtal. Därmed är det LAS regler som gäller mellan dig och arbetsgivaren.

En provanställning övergår till en tillsvidareanställning om den inte avbryts i tid

Det får vid anställning avtalas om en prövotid om högst sex månader, s.k. provanställning. Syftet är att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera dig som arbetstagare innan du blir tillsvidareanställd. Vill arbetsgivaren inte att du ska arbeta kvar efter att prövotiden gått ut måste den lämna besked om det innan så sker. På samma sätt måste du som arbetstagare lämna besked att du inte vill arbeta kvar, senast när prövotiden går ut. Om inte sådant besked lämnas av någon av parterna övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § LAS).

Vill arbetsgivaren avsluta provanställningen i förtid, eller har för avsikt att provanställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska denne informera dig minst två veckor i förväg (31 § LAS).

Sammanfattningsvis är syftet med en provanställning att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera arbetstagaren. Grundtanken ska dock vara att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning så småningom.

Arbetsgivaren måste inte ange något skäl för att avbryta provanställningen, däremot måste provanställningen brytas innan sexmånadersgränsen passerats. Avbryter ingen av parterna provanställningen övergår den i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren kan inte, som i fallet du beskriver i din fråga, i efterhand skylla på ett misstag. Provanställningen har övergått i en tillsvidareanställning. För att avbryta en sådan måste det finnas skälig grund för uppsägning eller att arbetstagaren så grovt åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren att avsked kan vara aktuellt.

Mitt råd är att du förklarar för arbetsgivaren att det inte i efterhand kan påstås att ett misstag har begåtts. Om arbetsgivaren ändå vägrar är mitt förslag att du vänder dig till ditt fackförbund (om du är fackligt ansluten) för att få hjälp. Är du inte fackligt ansluten kan det vara en god idé att anlita en jurist för hjälp. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”