Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?

FRÅGA
Hej! Blev anställd på nytt arbete i juni, har tagit ut en obetald semesterdag och skulle vilja ta ut flera i augusti i samband med att jag ska på bröllop hos en släkting som bor i annan stad, och vill därför ha fler dagar till resa osv. Sökte 4 dagar extra i samband med helgledighet men blev nekad semester. Eftersom jag har rätt till 25 semesterdagar detta året kan arbetsgivaren neka då? Det är obetalt med eftersom jag nyss börjat.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag i mitt svar. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller och därefter kommer en sammanfattning av mitt svar.

Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).

I sista hand är det arbetsgivaren som bestämmer

En arbetsgivare har ett ansvar att se till att sina arbetstagare får den ledighet som semesterlagen ger dem rätt till. Med detta ansvar följer att arbetsgivaren har rätt att bestämma över hur semesterledigheten ska förläggas, under förutsättning att inte annat har avtalats tidigare eller att det inte går att komma överens (11 § första stycket semesterlagen).

En arbetstagare har dock en viss bestämmanderätt när det gäller ledighetens förläggning. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna reglera medbestämmanderätt för arbetstagare, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarens fackliga företrädare när, inom perioden juni-augusti, som semestern ska förläggas. Om arbetstagaren inte är medlem i något fackförbund, ska arbetsgivaren samråda om förläggandet av semester med arbetstagaren (10 § första och andra stycket semesterlagen).

Om arbetsgivaren beslutar om förläggning av ledighet på annat sätt än genom samråd med arbetstagare eller dennes fackliga företrädare, gäller att arbetsgivaren ska meddela detta till arbetstagaren senast två månader före ledighetens början (11 § andra stycket semesterlagen).

Sammanfattning

Om det inte finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som ger arbetstagare medbestämmanderätt i frågan om ledighetens förläggning, gäller att arbetsgivaren har rätt att neka NÄR du ska ta ut dina semesterdagar. Du kan fortfarande ha rätt till 25 semesterdagar men arbetsgivaren har rätt att ensidigt bestämma över dagarnas förläggning om ni inte kommer överens. Arbetsgivaren ska dock samråda med dig alternativt dina fackliga företrädare gällande förläggandet av semester.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (95915)