FrågaARBETSRÄTTSjuk 04/06/2018

Kan arbetsgivaren kräva förstadagsintyg och kan läkaren neka att skriva ett sådant?

Hej! Hur ställer man sig till frågan om förstadags intyg? Då läkare är totalt emot att ge detta och arbetsgivaren krävt detta via avtal vi gjort? Ett moment 22? Finns det andra vägar? Juridiskt? Skall man måste vara mer sjukskriven än man måste? För att få på den 8e dagen intyg? Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förstadagsintyg
Frågan om förstadagsintyg hör samman med reglerna om sjuklön eftersom att rätten till sjuklön från arbetsgivaren, och vid längre sjukfall för rätt till ersättning från Försäkringskassan, kräver att arbetstagaren kan styrka nedsättning av arbetsförmågan. För att kunna erhålla sjuklön krävs alltså att arbetstagaren kan lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren om att denne varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan varit nedsatt.

Förutsatt att det finns särskilda skäl får arbetsgivaren ålägga arbetstagaren att genom ett läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan från första dagen av sjukdom, ett så kallat förstadagsintyg. Särskilda skäl kan exempelvis vara upprepade korta sjukperioder, välgrundad anledning att misstänka att arbetstagaren inte är sjuk, rehabiliteringssynpunkter eller kontrollsynpunkter. Arbetsgivarens begäran om att förstadagsintyg ska lämnas in får endast avse kommande sjukperioder ett år framåt.(10a § Lag om sjuklön) Om arbetstagaren underlåter att lämna ett förstadagsintyg enligt ovan är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön. (10a § 2 st Lag om sjuklön) Regeln angående möjlighet för arbetsgivaren att kräva förstadagsintyg kan dock åsidosättas genom kollektivavtal. (2 § 2 st Lag om sjuklön)

För att besvara din fråga så har alltså arbetsgivaren enligt lag rätt att kräva ett förstadagsintyg. Dock krävs att det föreligger särskilda skäl. Detta gäller så länge inte kollektivavtalet föreskriver något annat varför jag skulle råda sig att se efter i det om det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen. Om så inte är fallet krävs alltså att arbetsgivaren kan visa att det föreligger särskilda skäl att kräva förstadagsintyg.

Moment 22?
Läkares möjlighet att neka ett förstadagsintyg regleras inte i lag och läkaren är således fri att neka en patient ett förstadagsintyg. Arbetstagare med föreskrift om krav på förstadagsintyg brukar dock i praktiken skapa en kontakt antingen med företagshälsovården eller en privat läkare som kan skriva ett förstadagsintyg om arbetstagaren i framtiden skulle bli sjuk och behöva ett sådant. Det är alltså upp till arbetstagaren att se till att denne har en läkare att vända sig till om ett förstadagsintyg i framtiden skulle behövas. Det brukar inte ligga inom vårdcentralernas arbetsområde att upprätta förstadagsintyg men detta kan variera beroende på region. Jag skulle råda dig att fråga din arbetsgivare om denne har någon upparbetad kontakt med en läkare antingen inom företagshälsovården eller privat som kan skriva förstadagsintyg. Om inte, kan du själv söka en sådan kontakt.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000