Kan arbetsgivaren kompensera mig med en symbolisk summa vid uteblivet arbetspass?

FRÅGA
Om jag som timanställd blir bokad för ett arbete och jag infinner mig på arbetsplatsen den avtalade tiden och arbetsgivaren av olika skäl plötsligt inte längre behöver mig t.ex för att den kund till arbetsgivaren som jag skulle utfört ett uppdrag hos har avbokat och arbetsgivaren kan ej ge mig något annat arbete som kompensation motsvarande tid, har jag då rätt att få lön för den tid jag skulle arbetat eller har arbetsgivaren rätt att inte ge mig lön alls, eller (som nu är fallet) bara ge mig en symbolisk summa för att jag ialla fall kommit till arbetsplatsen? Jag har vanlig timanställning och inget i anställningsavtalet säger något om vad som gäller vid exempel som ovan.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Precis som du skriver är det i första hand ditt anställningsavtal som reglerar i vilken mån din arbetsgivare är skyldig att ge dig full lön vid uteblivet arbete. I andra hand bör frågan regleras i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Det är vanligt att det längst ner i anställningsavtalet står något i stil med: "För anställningen gäller i övrigt kollektivavtal för t.ex. hotell- och restaurangpersonal träffat mellan t.ex. Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF." Är du inte ansluten till någon facklig organisation för arbetstagarsidan inom den bransch du arbetar och inte heller din arbetsgivare är det, kan ditt anställningsavtal ändå komma att fyllas ut av de villkor som är sedvanliga inom den bransch du arbetar. Inom t.ex. hotell och restaurang förekommer det att uteblivna arbetspass för timanställda kompenserar med ett symboliskt belopp.

I 21 § lag om anställningsskydd (LAS) finns en regel som fastslår att "en arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter". Permittering har definierats som en situation där "arbetsgivare, utan att anställningen upphör, på grund av arbetsbrist, driftsstörning eller annan sådan omständighet inte tillhandahåller arbetstagaren något arbete samt befriar arbetstagaren från hans närvaroskyldighet." I andra meningen i 21 § LAS står dock "Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur." Eftersom du jobbar på uppdrag är det troligt att 21 § LAS och rätten till full lön vid uteblivet arbete inte tillkommer din yrkeskategori p.g.a. formerna och villkoren för din anställning.

Om det skulle visa sig att ett kollektivavtal är anknutet till ditt anställningsavtal kan det vara så att din arbetsgivare genom kollektivavtalet har förhandlat bort rätten till full lön vid uteblivit arbetspass enligt 21 § LAS, se 2 § 4 stycket LAS. Avvikelser från 21 § LAS får också göras i det personliga anställningsavtalet, om villkoren för den ersättning du får vid uteblivet arbetspass är i enlighet med den ersättning som det för branschen gällande kollektivavtalet medger, se 2 § 7 stycket LAS. Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt utan kan vara muntligt och det är såklart önskvärt att avtalsvillkor skrivs ner.

Sammanfattningsvis kan det av sedvänjan inom den bransch du arbetar vara fullt tillåtet att din arbetsgivare ger dig en symbolisk summa för uteblivet arbetspass och inte kompenserar dig med full lön. Är det oklart på vilka grunder din arbetsgivare fattat detta beslut bör du vända dig till arbetsgivaren och be om en motivering.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97356)