Kan arbetsgivaren hålla inne på semesterersättningen?

FRÅGA
Kan en arbetsgivare hålla inne med semesterersättning om han tycker att arbetstagaren har försummat sitt arbete?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagare utan oskäligt dröjsmål och senast 1 månad efter anställningens upphörande. 30 § 1 st. Semesterlagen. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att betala ut semesterersättning och absolut senast 1 månad efter anställningen har upphört. Det betyder att det inte är tillåtet att hålla inne med semesterersättningen eller förhandla bort den.

Skulle arbetsgivaren försumma att betala ut den semesterersättning enligt semesterlagen ska till arbetstagaren förutom den semesterersättning denne har rätt till utge ersättning för uppkommen skada som har blivit till följd av att arbetsgivaren inte har betalat ut semesterersättningen. 32 § semesterlagen.

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (300)
2020-05-26 Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?
2020-05-05 Rätt att ändra semesterdagar
2020-05-04 Ändring av semesterutbetalning
2020-05-01 Kan man bli tvungen att jobba på julafton och nyårsafton?

Alla besvarade frågor (80315)